Claimorganisatie Claim Participants mag geen collectieve claim beginnen in het rentederivatendossier van mkb'ers.

Dit heeft de rechtbank van Amsterdam geoordeeld in een eind vorige week gepubliceerd vonnis. Claim Participants krijgt nul op het rekest omdat de organisatie geen stichting is. Alleen stichtingen mogen een collectieve actie starten om schade te vorderen.

De rechtbank deed de uitspraak in een collectieve zaak van Swapschade BV tegen ABN Amro. Zeven ondernemers hadden zich aangesloten bij de zaak.

"De rechtbank ziet geen ruimte om een oordeel te geven over renteswaps en het handelen van banken in zijn algemeenheid", aldus de rechtbank. "Uit de eigen stellingen van Claim Participants vloeit immers voort dat zij niet voldoet aan de voorwaarden die de wetgever in artikel 3:305a BW heeft vervat voor het instellen van acties op grond van collectieve belangen."

Verder haalt de rechtbank ook een eerdere zaak aan waarin de rechtbank Oost-Brabant erop wees dat veel van de geschillen bij rentederivaten niet te vergelijken zijn. Zo zijn er veel verschillen als het bijvoorbeeld gaat om hoe de rentederivaten zijn aangeboden, het kennisniveau van de ondernemers en de financiële situatie.