Bedrijven die werknemers laten deelnemen aan cursussen, zijn daar gemiddeld 1.000 euro per werknemer aan kwijt. In de sector delfstoffenwinning wordt het meest besteed aan cursussen, in de bouw het minst.

Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er zit nauwelijks verschil in de gemiddelde uitgaven voor opleidingen tussen grote en kleinere bedrijven. Concerns met meer dan 250 werknemers trekken per arbeidskracht maar 100 euro meer uit dan kleinere bedrijven.

Wel sturen grote bedrijven hun werknemers het vaakst op cursus. Bij 96 procent van de grote concerns ging het personeel in 2015 de schoolbanken in, dat was bij middelgrote bedrijven 89 procent en bij kleine bedrijven, met tien tot vijftig medewerkers, 72 procent.

De verschillen in cursusbudget tussen de verschillende sectoren zijn een stuk forser. In de delfstoffenwinning kost het gemiddeld 2.800 euro om een werknemer bij te laten spijkeren, in de bouw is dat 600 euro.

Subsidie

In totaal krijgt 17 procent van de bedrijven een of andere vorm van subsidie voor scholing van het personeel. Dat komt meestal uit een opleidingsfonds.

Vooral kleine en middelgrote bedrijven financieren cursussen uit deze fondsen. Grote bedrijven leunen relatief zwaarder op subsidie van de landelijke overheid of de EU.

Opleidingsinstituut

Meestal wordt de cursus gegeven door een extern opleidingsinstituut. Zeven op de tien bedrijven schakelden in 2015 zo'n instelling in.

Een kwart van de bedrijven stuurde zijn werknemers op cursus bij een ander bedrijf, meestal een toeleverancier of dochteronderneming.

Een iets kleiner percentage werkte samen met een mbo, hogeschool of universiteit. Dit doen grote bedrijven het vaakst.