Een vergroeningsfonds vanuit de overheid is hard nodig om de binnenvaart te verduurzamen. Anders is het nauwelijks mogelijk om binnenvaartschepen zo aan te passen dat ze schoner worden, stelt branchevereniging van exporterende bedrijven evofenedex woensdag.

Banken zijn huiverig om leningen te verstrekken, omdat er geen manier is om vergroeningsinvesteringen terug te verdienen, liet algemeen directeur Hester Duursema van binnenvaartbranchevereniging BLN Schuttevaer bij BNR weten. ''De klant betaalt niet voor de reductie van fijnstof.''

Evofenedex wijst ook op de versnippering in de binnenvaart, waar veel schippers eigen baas zijn en met elkaar concurreren. De ondernemersvereniging ziet naast een fonds bijvoorbeeld ook langetermijncontracten met handels- en productiebedrijven als oplossing om makkelijker financiering te krijgen. Nu krijgen schippers doorgaans per opdracht betaald en dat maakt het risico voor banken groter.