De voorspelde economische groei in de detailhandel biedt kansen voor de arbeidsmarkt, maar hbo- en mbo-opleidingen sluiten nog onvoldoende aan op de praktijk.

Dit blijkt uit rapport van Detailhandel Nederland dat donderdag werd gepubliceerd. De organisatie hield een e-mailenquête onder brancheverenigingen, bedrijven en onderwijsinstellingen.

Bedrijven moeten volgens Detailhandel Nederland samen met het onderwijs een langetermijnvisie ontwikkelen voor de arbeids- en opleidingsmarkt. Daarbij moet worden gedacht aan leerroutes, beroeps- en opleidingsprofielen, kennisdeling en het oprichten van een onderzoekagenda.

"Een kennis- en ontwikkelplatform van hbo-instellingen bedrijfsleven kan hier invulling aangeven. Tijd en middelen moeten beschikbaar komen om dit tot een succes te maken", concludeert de branchevereniging die de belangen behartigt van honderdduizend winkeliers.

"Door meer samen te werken, kunnen we in een krapper wordende arbeidsmarkt de talenten beter aan ons binden", zegt Guido van Woerkom, voorzitter van Detailhandel Nederland.

Groei

Ondanks ruimte voor betering is het aantal studenten voor de hbo-bachelor retailmanagement sinds 2012 wel met 12 procent gegroeid. Het aantal studenten mbo-retail is stabiel.

In het schooljaar 2016-2017 volgden ruim tienduizend mbo-studenten de opleiding Manager Retail of Ondernemer Retail. Wat een mbo-student moet kennen en kunnen aan het eind van zijn opleiding ligt vast in kwalificatiedossiers.

Verbeterruimte

Hogescholen schatten de eigen prestaties te rooskleurig in, volgens Detailhandel Nederland. De instellingen focussen bijvoorbeeld meer op het leerplan en de profielkeuze, terwijl het bedrijfsleven zich richt op onder meer de vaardigheden, kennis en ondernemerschap.

Ook worden trends en ontwikkelingen door het hbo te weinig onderkend, omdat het onderwijs onvoldoende samenwerkt met organisaties en instituten waar die kennis vandaan komt. Verder bestaat de indruk dat lectoraten binnen hbo zich te weinig richten op vraagstukken uit het bedrijfsleven.

Bedrijven sluiten daarentegen te veel hun ogen voor ontwikkelingen op langere termijn, zoals e-commerce, internationalisering, robotisering en duurzaamheid.