Varkensboeren en pluimveehouders stappen naar de rechter omdat zij het niet eens zijn met de afschaffing van de zogeheten POR-regeling (Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet). 

Het schrappen van deze regeling kost de varkens- en pluimveehouderij volgens brancheorganisaties miljoenen euro’s.

De regeling helpt boeren die investeren in mestverwerking in combinatie met bedrijfsuitbreiding. Zij konden daarbij een ontheffing krijgen voor 50 procent van de zogeheten dierenrechten die voor de uitbreiding nodig waren, met als voorwaarde dat het volledige overschot aan mest zou worden verwerkt.

Het ministerie van Economische Zaken gaat volgens de boeren de regeling nu per 1 januari afschaffen, waarbij ook oudere rechten komen te vervallen.

Dit kan zorgen voor een ''prijsopdrijvend effect op de rechtenmarkt". Voor brancheorganisaties als POV, LTO-NOP en NVP reden om de beslissing juridisch aan te vechten.

'Niets afgenomen'

Minister Henk Kamp meldde woensdag aan de Tweede Kamer dat de POR-regeling inderdaad wordt afgeschaft. "Ik wil daarbij benadrukken dat varkens- en pluimveebedrijven niets wordt afgenomen. Waar het om gaat is dat ontheffingen die voor een bepaalde duur zijn verstrekt, na afloop van die duur niet zullen worden verlengd en dat hiervoor in de plaats ook geen nieuwe ontheffingen zullen worden uitgegeven", aldus Kamp.

Hij gaat nog wel kijken of hij de pluimvee- en varkenssector in de mestkwestie enigszins kan helpen. Hij overlegt hierover met Brussel, maar zijn opvolger zal hier een beslissing over moeten nemen.