Een Nigeriaanse hulpverlener met ebola komt zaterdag naar Nederland. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) legt uit waarom en hoe hij in Nederland wordt behandeld.

Hij wordt opgenomen in het Calamiteitenhospitaal van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Het is de eerste keer dat een buitenlandse ebolapatiënt hier wordt verpleegd. Het RIVM heeft dit weekeinde een speciaal ebola-informatienummer (0800-0840) extra opengesteld tussen 10.00 en 17.00 uur.

Waarom wordt een buitenlandse ebolapatiënt in Nederland behandeld?

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Edith Schippers heeft vanuit humanitaire overwegingen besloten om het Calamiteitenhospitaal van het UMC Utrecht beschikbaar te stellen voor de opvang van zieke hulpverleners uit het buitenland.

Het gaat om mensen die in hun eigen land niet goed opgevangen kunnen worden, omdat het land niet de benodigde kennis of faciliteiten heeft om ebolapatiënten op te vangen en te behandelen.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft gevraagd de man op te vangen. Schippers heeft zaterdag de Tweede Kamer geïnformeerd.

Hoe wordt de patiënt vanuit het buitenland naar het Calamiteitenhospitaal vervoerd?

De patiënt wordt geïsoleerd vervoerd met een speciaal vliegtuig onder medische begeleiding. Hij komt op Schiphol aan op een afgezonderde locatie en wordt daar opgevangen door medisch personeel in een speciaal ingerichte ambulance.

De ambulance brengt de patiënt direct naar het Calamiteitenhospitaal waar hij in isolatie verpleegd zal worden. De patiënt komt niet in het openbare deel van de luchthaven en van het UMC Utrecht.

Hoe wordt de patiënt verzorgd in het ziekenhuis?

De patiënt wordt in strikte isolatie verzorgd door speciaal getraind medisch personeel. Het personeel gebruikt persoonlijke beschermingsmiddelen zodat zij de patiënt volledig beschermd en veilig kunnen verzorgen.

Kan de patiënt andere mensen in Nederland besmetten?

De patiënt is tijdens zijn aankomst in Nederland en verzorging in het Calamiteitenhospitaal voortdurend afgeschermd. Zolang iemand geen direct lichamelijk contact heeft met de patiënt of zijn lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, urine, zweet en dergelijke) is er geen kans op besmetting.

Ebola is namelijk alleen besmettelijk via direct lichamelijk contact met een patiënt of zijn lichaamsvloeistoffen. Alleen medisch personeel dat rechtstreeks contact heeft met de patiënt, kan een risico lopen op besmetting. Daarom neemt het medisch personeel uitgebreide beschermende maatregelen. Ook wordt het personeel gecontroleerd om na te gaan of ze geen ziekteverschijnselen ontwikkelen.