Zeker 3.700 kinderen in Guinee, Liberia en Sierra Leone hebben hun vader of moeder of beiden verloren door de ebola-epidemie in West-Afrika.

Dat heeft Manuel Fontaine, regiodirecteur West-Afrika van het VN-kinderfonds Unicef, dinsdag gezegd.

''We weten dat dit nog maar het topje van de ijsberg is'', laat Fontaine weten. Unicef vreest dat het aantal wezen in de periode tot half oktober verdubbelt, omdat de ebola-epidemie zich de afgelopen weken verder heeft uitgebreid.

In ziekenhuizen zijn kinderen aangetroffen die daar aan hun lot waren overgelaten. Hun ouders zijn in die ziekenhuizen overleden.

Ook veel kinderen die na de dood van hun ouders naar hun gemeenschap zijn teruggekeerd hebben het zwaar. Unicef wijst erop dat wezen normaal gesproken kunnen rekenen op de steun van familie, maar dat die familieleden nu vaak terughoudend zijn met contact omdat ze vrezen dat ze door kinderen met ebola worden besmet.

Dit jaar zeker zijn circa 6.500 mensen met het ebolavirus besmet geraakt, van wie er ruim drieduizend zijn overleden.

Wantrouwen bevolking bemoeilijkt aanpak ebola

Zes dingen die u moet weten over ebola l Dossier ebola