DEN HAAG - De ''constructieve'' gesprekken tussen KPN en toezichthouder OPTA, die in januari zijn gestart, hebben niet geleid tot de gewenste schikking. 

Dat maakte KPN vrijdag bekend.

De lopende juridische procedures tussen de twee partijen worden daarom niet beëindigd. "KPN zal zich inspannen om het vertrouwen van de OPTA terug te winnen, we hopen dat daarmee het verscherpt toezicht zal vervallen'', aldus topman Eelco Blok.

KPN kwam in december onder het verscherpte toezicht te staan bij de toezichthouder, omdat de OPTA het risico dat de onderneming wet- en regelgeving overtreedt hoog inschat. De directe reden voor deze beslissing is niet bekendgemaakt, omdat KPN dat buiten de publiciteit wil houden. Hierover loopt één van de procedures.

De OPTA benadrukte vrijdag in een reactie tijdens de gesprekken met KPN de belangen van concurrenten en afnemers te hebben behartigd. Daarnaast wil de toezichthouder transparant kunnen zijn over de reden voor het verscherpte toezicht.

KPN en OPTA blijven wel in gesprek over het herstel van vertrouwen en verdere verbetering van het zogenoemde complianceprogramma, dat ervoor moet zorgen dat KPN uit eigen beweging afspraken met OPTA naleeft.

Een ander geschil tussen de OPTA en KPN heeft te maken met een aanbesteding van de overheid waarbij KPN volgens de toezichthouder vals zou hebben gespeeld. De rechter bepaalde onlangs dat KPN zich moet terugtrekken uit de aanbestedingsprocedure.