AMSTERDAM - De werkwijze van sommige providers is in strijd met het burgerrecht op informatie. Dat zegt PvdA-Kamerlid Martijn van Dam in een vraaggesprek met NU.nl. "Providers hebben te veel macht en zouden niet bepaalde sites en diensten moeten mogen blokkeren."

Als voorbeeld noemt Van Dam dat staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken vorig jaar mobiele providers toestond de toegang tot Skype te blokkeren, zodat er niet met het programma kon worden gebeld.

Als argument voerde Heemskerk aan dat de blokkade niet schadelijk is voor de marktwerking omdat er voldoende keus is voor de consument.

Burgerrecht
"Toegang tot informatie is een burgerrecht. Dat betekent dat het bedrijf dat jou toegang geeft tot internet, niet mag bepalen wat je wel en niet kunt doen", betoogt Van Dam, die een vergelijking maakt met het gewone leven.

"Stel je voor dat degene die jouw stoep heeft aangelegd gaat vragen wat je gaat doen als je naar buiten gaat en bepaalt dat je niet naar een bepaalde winkel mag? Dat vindt iedereen absurd, maar op internet gebeurt het gewoon."

Lobby
Van Dam hekelt de onwetendheid van politici en de rol van invloedrijke lobbypartijen. "Als het om internet gaat zie je dat er nog maar vrij weinig politici zijn die precies allemaal door hebben wat daar gebeurt."

"En je moet het wel doorhebben voordat je de discussie kunt voeren over rechten en over wetgeving. Regels worden wel heel erg gemaakt onder druk van de lobby, zoals in de muziek- en filmwereld, waar de lobby heel sterk en machtig is."

Burgerrechten
Hij roept dan ook op tot een volwassen discussie over de burgerrechten op internet. "Discussies over de vraag of providers de macht over jouw internet hebben staan in Nederland nog in de kinderschoenen. In de Verenigde Staten is die discussie veel fundamenteler gevoerd."

Staatssecretaris Heemskerk wilde geen reactie geven.