Minister van Economische Zaken Eric Wiebes heeft bekendgemaakt dat de gaswinning in Groningen in 2022 al wordt beëindigd. Welke maatregelen zijn nodig om ons onafhankelijk van Gronings gas te maken en welke gevolgen heeft dit voor de provincie en de rest van Nederland?

De plannen gaan sneller dan verwacht, want eigenlijk was 2030 genoemd als jaar waarin de gaswinning stilgelegd zou moeten zijn.

Alleen als er sprake is van een extreem koude winter, mag er na 2022 nog gas worden gewonnen, aldus Wiebes.

Sinds de provincie Groningen vanaf de jaren negentig te kampen heeft met aardbevingen - het zijn er inmiddels meer dan duizend geweest - klinkt de roep om de gaswinning stop te zetten. De recente beving in Westerwijtwerd met een magnitude van 3,4 versterkte deze roep nog meer.

Diverse maatregelen genomen om doel te bereiken

Om de gaswinning in Groningen te stoppen, zijn volgens de minister diverse maatregelen genomen.

Zo is de afbouw van de export van Gronings gas naar Duitsland versneld gestopt en leidt ook de inkoop van stikstof tot besparing. De stikstof wordt gemengd met geïmporteerd hoogcalorisch gas, waardoor laagcalorisch gas ontstaat. Dit lijkt op het gas dat in Groningen wordt gewonnen.

In 2022 wordt daarnaast in Zuidbroek (Groningen) een stikstofinstallatie in gebruik genomen, waarmee de benodigde gasproductie in Groningen "nihil" zal zijn.

Daarnaast is een wetsvoorstel aangenomen waarin enkel gasloze nieuwbouw wordt toegestaan. Dit houdt kort gezegd in dat nieuw te bouwen huizen niet langer worden aangesloten op het gasnet.

Aardbevingen niet meteen verleden tijd

Voor komend jaar wordt de gaswinning al verlaagd tot 12 miljard kuub. Dit wordt door onder meer Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gezien als 'veilig'. Of de bevingen vanaf dat moment ook verleden tijd zijn, is echter nog maar de vraag.

"De eerste aardbeving in het Groningenveld was pas zo'n dertig jaar na de start van de gaswinning. De bevingen beginnen niet zomaar, en ze stoppen dus ook niet plots", zei seismoloog Läslo Evers van de KNMI eerder tegen NU.nl.

"De spanning in de bodem heeft zich jarenlang opgebouwd. Het kan dus ook nog jaren duren voordat de bevingen stoppen."

'Op welke manier de spanningen afnemen weten we niet'

Dit beamen ook de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en het SodM. "Op een gegeven moment nemen de aardbevingen af als de spanning in de grond weggaat, maar op welke manier dit gebeurt, weten we niet", zei inspecteur-generaal van het SodM Theodor Kockelkoren tegen NU.nl.

Volgens Kockelkoren is het gasveld in Groningen uniek: niemand weet precies welke effecten de genomen maatregelen zullen hebben. "In zekere zin schrijven we geschiedenis."