Nadat in september vorig jaar een trein op een op hol geslagen stint botste in Oss, werd maandenlang onderzoek gedaan naar de oorzaak. Donderdag maakte de politie bekend dat nog altijd niet duidelijk is waardoor de stint niet remde. Vier vragen en antwoorden over hoe het onderzoek naar het stintongeval, waarbij vier kinderen omkwamen, ervoor staat.

Waarom remde de stint niet?

Dat is, ruim negen maanden na het ongeval, nog niet duidelijk. Janine Kramer, een van de officieren van justitie die leiding geeft aan het onderzoek naar de oorzaak van het ongeval, zegt dat er "geen breuken zijn geconstateerd in de gasveer of de nuldraad" van het voertuig.

Zo'n breuk zou ertoe kunnen leiden dat de stint op hol slaat en niet meer te stoppen is, maar daar is dus geen sprake van.

Uit het onderzoek is wel gebleken dat de vrouw die de stint bestuurde er alles aan heeft gedaan om de elektrische bolderkar tot stilstand te brengen. Het onderzoeksteam heeft zelf met de bestuurder gesproken. Zij verklaarde dat ze de stint wilde stoppen omdat er een trein aankwam. Haar poging de stint te laten remmen, had echter geen effect.

Ook getuigen van het ongeval - het was op dat moment druk rond de spoorwegovergang - bevestigen dat beeld. "Uit de verhoren blijkt dat de bestuurder er alles aan heeft gedaan om de stint te laten stoppen, zodat een aanrijding kon worden voorkomen", schrijft de politie donderdag.

“Dat ze nu weet dat haar niets wordt verweten, helpt enorm bij de verwerking.”
Advocaat Menno Buntsma over de bestuurder van de stint

De bestuurder van de stint was erg opgelucht en geëmotioneerd toen ze hoorde dat haar geen verwijten worden gemaakt, zegt haar advocaat tegen het Brabants Dagblad.

"Je moet je voorstellen: ze wilde coûte que coûte die kindjes redden en is op dat wagentje blijven staan. Je kunt er ook af springen. Maar ze is tot het allerlaatste moment bij ze gebleven. Dat ze nu weet dat haar niets wordt verweten, helpt enorm bij de verwerking", aldus Menno Buntsma tegen de krant.

Wat gaat er verder nog onderzocht worden?

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft de verongelukte stint al uitvoerig onderzocht, maar is nog niet klaar met dat onderzoek. Het NFI is op dit moment bezig de motorcontroller van de stint te onderzoeken.

"De deskundigen van het NFI willen deze 'computer' van de stint goed uitlezen om te achterhalen of daarin is vastgelegd hoe de stint kort voor het ongeluk functioneerde en of er een oorzaak is aan te wijzen", aldus officier van justitie Kramer.

Ook gaat het onderzoeksteam "op korte termijn" zogeheten botsproeven doen, waarbij de spoorbomen net zo worden opgesteld als tijdens het ongeval. "Mogelijk levert dit onderzoek meer informatie op over de invloed op de snelheid van een stint als deze in botsing komt met een spoorboom", aldus de politie.

Dat aanvullende onderzoek zal niet op de plek van het ongeval plaatsvinden, maar op een besloten onderzoekslocatie. Het is mogelijk dat na de uitkomsten van dat onderzoek nog aanvullend technisch onderzoek nodig is.

Het Openbaar Ministerie (OM) houdt er ook rekening mee dat de oorzaak van het ongeval helemaal nooit achterhaald gaat worden. "Dat sluiten we niet uit, nee. Maar het heeft geen zin daarover aannames te doen", aldus een woordvoerder. "We hopen natuurlijk wel dat we de oorzaak kunnen vinden."

Het NFI onderzoekt op dit moment de motorcontroller van de verongelukte stint. (Foto: ANP)

Gaat het OM iemand vervolgen?

Ook dat is nog onduidelijk. Het OM laat dat afhangen van de oorzaak van het ongeval. "We hopen daar voor het einde van het jaar meer duidelijkheid over te hebben", zegt Kramer.

Het bedrijf dat de stint produceert wordt mogelijk ook strafrechtelijk vervolgd. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de stint - of het voertuig veilig was en of er eerder problemen mee waren - zijn in december vorig jaar op meerdere plekken doorzoekingen gedaan. Op de administratie in een bedrijfspand in De Bilt is toen beslag gelegd.

Het NFI heeft veel tijd nodig voor het onderzoek, dat volgens Kramer "bijzondere expertise" vergt. Het onderzoek gaat waarschijnlijk nog "geruime tijd" duren.

Het is de bedoeling dat de stint volgend schooljaar weer de weg op kan. (Foto: Hollandse Hoogte)

En de stint zelf, komt die nog de weg op?

Zowel de eigenaar van het bedrijf dat stints produceert als minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil dat de stint terugkeert op de weg.

Wel moet het voertuig aan strengere eisen voldoen dan voor het ongeluk in Oss. In april ging de Tweede Kamer akkoord met het strengere eisenpakket.

Edwin Renzen, eigenaar van de stintproducent, wil de nieuwe stint aan het begin van volgend schooljaar de weg op laten gaan. Daarvoor moet de stint wel gekeurd worden door de Dienst Wegverkeer (RDW).

Normaal gesproken is het zo dat nieuwe voertuigen een officiële keuring ondergaan bij de RDW. De dienst geeft dan aan op welke punten een voertuig nog aangepast dient te worden, waarna weer een officieel keuringsmoment volgt.

Om het keuringsproces zo snel mogelijk te laten verlopen, heeft Renzen zijn vernieuwde stint een 'prekeuring' laten ondergaan bij de RDW. De RDW heeft aangegeven op welke punten de vernieuwde stint nog verbeterd moet worden, waardoor de officiële keuring direct vlekkeloos zou moeten verlopen.

Op die manier zou de stint dus met de start van het nieuwe schooljaar weer de weg op moeten kunnen.