De Verenigde Naties publiceerden maandag een rapport over de milieuschade door toedoen van de mens. De onderzoekers beschrijven een planeet, die gebukt gaat onder overconsumptie en vervuiling en die bijna een miljoen soorten dreigt te verliezen. NU.nl zet de belangrijkste bevindingen uit het rapport op een rij.

Wetenschappers schatten dat er ongeveer acht miljoen soorten planten en dieren op aarde leven. Daarvan worden er volgens het VN-rapport bijna een miljoen met uitsterven bedreigd.

De schrijvers van het rapport stellen dat het verdwijnen van de soorten ook zijn weerslag zal hebben op mensen zelf.

Voor meer dan twee miljard mensen is hout bijvoorbeeld nog steeds hun belangrijkste energiebron. Daarnaast is de helft van alle geneesmiddelen afkomstig van planten en dieren.

Bovendien absorberen de oceanen en bossen meer dan de helft van onze CO2-uitstoot, die nog altijd jaarlijks toeneemt.

Uitstoot verdubbeld en afval in oceanen en rivieren

De wereldbevolking is in vijftig jaar tijd verdubbeld. Mensen leven langer en consumeren meer dan ooit tevoren. Elk jaar doet de mens een beroep op ongeveer 60 miljard ton aan natuurlijke hulpbronnen, een stijging van 80 procent in slechts enkele decennia.

Daarnaast is de door de mens veroorzaakte uitstoot van broeigassen verdubbeld ten opzichte van 1980. Dat alleen al liet de mondiale temperatuur met 0,7 graden Celsius stijgen. Ook dumpen mensen elk jaar tot 400 miljoen ton afval in de oceanen en rivieren.

In het rapport, dat is gebaseerd op ruim vijftienduizend wetenschappelijke publicaties, wordt bovendien geschat dat 75 procent van het land ernstig is aangetast als gevolg van menselijk handelen. Dit geldt ook voor 40 procent van de oceanen en 50 procent van de rivieren .

Visserij funest voor oceanen

De industriële visserij is funest voor de oceanen. Volgens het rapport zijn zeventigduizend vissersboten operatief op ten minste 55 procent van de wereldzeeën.

Bijna drie kwart van de belangrijkste visstanden is bijna tot volledig uitgeput, ondanks inspanningen van de visserij om nieuwe quota's in te voeren om overbevissing te voorkomen.

Op het land is de situatie nog somberder. Een derde van al het land bestaat uit landbouwgrond en 75 procent van het zoetwaterbestand is bestemd voor de voedselproductie. In totaal is ten minste een kwart van alle broeikasgassen afkomstig van landbouw.

De groei van de landbouwindustrie heeft ook geleid tot het verdwijnen van grote delen van CO2-absorberende bossen. Sinds 1990 heeft de aarde 290 miljoen hectare aan bos verloren. Dat komt neer op een afname van ongeveer 6 procent.

Ongelijkheid neemt verder toe

Het rapport schetst ook een beeld van ernstige ongelijkheid in de wereld. Rijke landen consumeren aanzienlijk meer per hoofd van de bevolking dan armere landen, die tegelijkertijd strijden om hun natuurlijke hulpbronnen te behouden.

De enorme ongelijkheidskloof is bovendien aan het groeien. Het bruto binnenlands product (bbp) is in rijke landen nu al vijftig keer groter dan in arme landen.

Europeanen en Noord-Amerikanen consumeren meer vlees, suiker en vet dan gezond is, terwijl 40 procent van de wereldbevolking geen toegang tot schoon drinkwater heeft.