De tweejarige peuter Julen viel op 13 januari in de Spaanse plaats Totalán tijdens het spelen in een diepe put. Een grote reddingsactie is op touw gezet om hem omhoog te halen. Dit is wat we weten over de jongen.

Jongen is in boorgat van 25 centimeter breed gevallen

De jongen was op 13 januari met neefjes en nichtjes aan het spelen op het grondgebied van een familielid toen hij in een oud boorgat viel. Zijn ouders hebben tegen Spaanse media gezegd dat ze hun zoon nog hoorden huilen na de val. 

Ze konden hem niet uit het gat halen. Niet alleen zit de peuter waarschijnlijk tot ongeveer 110 meter onder de grond, ook is het boorgat slechts 25 centimeter breed. Een volwassen persoon kan daar niet in. Dit gold niet voor de kleine tweejarige peuter, die niet veel meer dan 10 kilo weegt.  

De hulpdiensten kwamen direct massaal ter plaatse en probeerden met een soort grote 'lepel' de door de val losgeraakte grond in de put te verwijderen, zo schetste El País. Dit bleek vruchteloos.

De put waar Julen in is gevallen. (Foto: ANP)

Er ontstaat twijfel of de jongen wel in de put zit

In de dagen die volgden, twijfelden sommige hulpverleners er steeds meer aan of de jongen wel echt in de put was gevallen. Sommige media tekenden op dat het vrijwel onmogelijk is dat het kind in een gat van 25 centimeter kon vallen.

Deze twijfel werd op 16 januari, drie dagen na de val, weggenomen door de Spaanse autoriteiten. In de put zijn haren gevonden en uit een DNA-test blijkt dat deze inderdaad van de peuter afkomstig zijn.

Experts die in 2010 betrokken waren bij de redding van de ruim dertig mijnwerkers die bijna zeventig dagen vastzaten in een Chileense mijn, werden ingeschakeld om te helpen. 

Hulpdiensten zeiden te hopen het kind binnen een dag of eventueel twee dagen te bereiken. Dit bleek uiteindelijk een te nobel streven.

De hulpverleners stuiten op allerlei moeilijkheden

Al snel bleek dat de hulpverleners via de put niet bij de jongen konden komen, onder meer doordat er aarde was losgeraakt als gevolg van de val. Een camera kon het kind ook niet bereiken. 

De hulpdiensten maakten een plan om twee tunnels te graven aan weerszijden van de put. Reddingswerkers groeven uiteindelijk een tunnel tientallen meters naar beneden om vervolgens een horizontale gang te maken richting de locatie waar de peuter zich zou moeten bevinden. 

Ook hier ging een hoop mis. Zo kreeg het team van reddingswerkers een week na de val te maken met aardverschuivingen die hun werk vertraagden.

Reddingsteam stopte even met geven van prognoses

Ook bleek dat de gegraven verticale gang op een diepte van ongeveer 40 meter niet breed genoeg was. Waar de autoriteiten eerst nog schattingen maakten van wanneer de jongen gered zou worden, werden er even geen prognoses meer gemaakt.

Dat veranderde toen de verticale tunnel af was en er werd begonnen met de horizontale gang van 4 meter lang. De verwachting was dat dit 24 uur zou duren. Mijnwerkers gingen donderdag om 17.49 uur naar beneden om met de hand verder te gaan. 

Op 1,8 meter van Julen stuitte ze wederom op een harde rots. Explosieven waren noodzakelijk waardoor de operatie weer vertraging opliep.  

De tunnels aan weerszijden van de put. (Foto: ANP)

Julen moet met cabine omhoog worden gehesen

Als de peuter door hulpverleners bereikt wordt, dan zal hij in een soort metalen cabine omhoog worden getild.

Die laatste meters gaan traag, zo wordt geschetst. Dit komt onder meer doordat de hulpverleners steeds op grote rotsen blijven stuiten. Volgens El Periódico moeten de gravers in teams van twee op hun knieën de aarde weghakken. De zoektocht is meerdere keren vertraagd vanwege de moeilijke omstandigheden.

Het is niet bekend of de jongen nog leeft. Er is na de val en het gehuil dat de ouders zeggen gehoord te hebben geen teken van leven meer vernomen. Kinderartsen schetsen in Spaanse media dat de kans klein is dat de jongen nog in leven is. Niemand weet in welke omstandigheden hij terecht is gekomen.

Verkennend onderzoek naar ongeval gestart

Justitie in Spanje is een verkennend onderzoek gestart naar het boorgat, dat was gemaakt om te kijken of er water in de grond zat. Er wordt onder meer uitgezocht of de put wel was afgedekt, zoals de man die verantwoordelijk is voor het boren heeft verklaard.

Ook wordt onderzocht of het überhaupt wel was toegestaan om in het gebied te boren.