Het terugtrekken uit de G7-slotverklaring door Trump vlak na het ondertekenen van dit verdrag, zette de verhoudingen tussen de VS en de andere leden verder op scherp. Heeft Trump een concreet doel voor ogen met deze aanpak? En hoe moeten de andere leiders reageren?

De G7-top in Canada leverde een vrij neutrale slotverklaring op waarin stond dat 'vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei'. Wat in het tijdperk vóór Donald Trump een vanzelfsprekendheid was, is in deze tijd van groeiende importtarieven de belangrijkste uitkomst van een topoverleg met de grootste wereldleiders.

Maar de eensgezindheid was van korte duur. Uitspraken van de Canadese premier Justin Trudeau dat hij een ferme reactie zou geven op eventuele nieuwe importheffingen, werden door Trump op Twitter beantwoord met keiharde woorden.

Canada, van oudsher de meest bestendige en trouwste bondgenoot van de VS, werd uitgemaakt voor een slappeling die de boel belazerde.

Wereldorde

"Je ziet de VS zich steeds verder terugtrekken uit een wereldorde die is gebaseerd op regels en afspraken", stelt econoom en Europarlementariër Paul Tang. "Het is heel zorgwekkend dat continentaal Europa er op deze manier alleen voor komt te staan. En het is zorgwekkend dat de VS zich geen betrouwbare partner meer toont."

Eerder zegde Trump ook onverwachts en eenzijdig het klimaatakkoord van Parijs en de Iran-deal op. "We drijven op deze manier af naar een wereldorde waarin het recht van de sterkste moet gelden. Dat is een situatie waar niemand op zit te wachten."

Dat beaamt Amerika-kenner Victor Vlam. "We mogen de consequenties van dit gedrag van Trump niet onderschatten", stelt hij met klem. "We zijn getuige van het afbrokkelen van de westerse wereldorde zoals die na de Tweede Wereldoorlog is gecreëerd. Dat is een systeem dat zich heeft bewezen en dat de wereld aantoonbaar meer veiligheid, stabiliteit en welvaart heeft gebracht. Het is bizar dat de VS na zeventig jaar opeens gaat besluiten dat een andere aanpak misschien meer voordelen zou opleveren."

Geen argumenten

Het engste vindt Vlam dat de argumenten waarmee Trump zijn handelingen onderbouwt nergens op slaan. "Hij stelt dat alleen Europa profiteert van alle lage importtarieven. Dat is niet het geval: Europa noch Canada heeft noemenswaardig meer profijt van het ontbreken van grote handelsbarrières. Dus de frustratie van de wereldleiders over Trumps retoriek is heel goed te begrijpen."

In het verleden waren het juist landen als de VS en het Verenigd Koninkrijk die voorop gingen in het slechten van de barrières die meer wereldhandel in de weg stonden. "De ideeën van Trump grijpen in essentie terug op het mercantilisme, een economische theorie uit de 18e eeuw", legt Tang uit. 

"De basis is in feite dat je niet vertrouwt op het mechanisme van internationale handel en specialisatie. Je probeert alles binnen je eigen grenzen te maken en de import tot een minimum te beperken."

Maar ervaring heeft allang aangetoond dat die manier van denken niet de meeste voorspoed en welvaart oplevert. "Wat de VS nu vooral doet, is zijn eigen handelstekort verder vergroten. Deze aanpak maakt op de lange duur meer kapot dan je lief is. Het lijkt mij heel verstandig als de G7-landen hier vooral niet in mee gaan."

Desastreuze consequenties

Veel economen vragen zich oprecht af wat Trump op langere termijn probeert te bewerkstelligen met zijn tactiek. De gerenommeerde Amerikaanse Nobelprijswinnaar Paul Krugman waarschuwde dat de 'tactiek' van Trump desastreuze consequenties gaat hebben.

"Het is op z’n zachtst gezegd tamelijk bizar om je beste vriend Canada op deze manier aan te vallen", stelt Amerika-deskundige Doeko Bosscher van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). "Dit is ongekend. Trump bereikt hier niets mee, behalve dat hij iedereen weer in verwarring achterlaat. Als Canada al niet meer op de VS kan rekenen, welk land dan nog wél? Trump trekt zich niets aan van de traditionele verhoudingen en vriendschappen. En niemand heeft enig idee waar dit gaat eindigen."

Bosscher durft geen oordeel te vellen over de tactiek van Trump. "Misschien maken zijn acties onderdeel uit van een ragfijn plan en blijken al zijn tweets uiteindelijk geweldig nuttig voor de VS en de Amerikaanse economie te zijn", suggereert hij. "Maar ik snap de angst wel dat veel mensen vrezen dat de president echt niet weet wat hij doet. Je kan internationale diplomatie niet benaderen als een vastgoeddeal. Tweeduizend jaar werelddiplomatie en de daarbij horende uitgekristalliseerde mores kan je niet opeens wegzetten als klinkklare onzin."

Armere wereld

Niet alleen buiten de VS kijkt men met verbazing naar de werkwijze van Trump, stelt Bosscher. "Natuurlijk zal een deel van zijn achterban toejuichen dat hij eindelijk durft te zeggen wat dat deel altijd al heeft gedacht. Maar een groot deel van de conservatieve Republikeinse achterban gelooft heilig in vrijhandel. Extra handelsbarrières opwerpen om de eigen markt te beschermen leidt op langere termijn netto tot een armere wereld waarvan alle economieën zwakker worden."

De enige optie voor de andere westerse landen, is de eigen koers aanhouden, denkt Bosscher. "Denk aan de woorden van Michelle Obama: 'when they go low, we go high'. Blijf nuchter, trek je eigen plan en probeer op de VS in te blijven praten. Ga vooral geen blufpoker spelen; daarmee legitimeer je het spel dat Trump zelf speelt en waar je eigenlijk zo’n afkeer van hebt."

Grote problemen 

Daar sluit Tang zich bij aan. "Om de grote problemen van deze tijd aan te pakken, moeten op wereldniveau afspraken worden gemaakt", stelt de econoom. "Of het nou gaat over het klimaat, over nucleaire wapens of over de aanpak van internationale belastingontwijking: er is geen land dat dit alleen kan."

Hij adviseert Europa en Canada vooral gezamenlijk op te blijven trekken en eensgezindheid uit te blijven stralen. "Blijf het goede voorbeeld geven; zorg ervoor dat de internationale rechtsorde niet kapot gaat door de idiotie van één Amerikaanse president."

Vroeger of later moeten er genoeg Republikeinen zijn die zich tegen de onvoorspelbare koers van Trump durven te keren. "Of er komt op termijn een nieuwe regering die terugkomt op alle bizarre besluiten die Trump heeft genomen", aldus Tang.

Onheilspellend

VS-expert Victor Vlam is echter bang dat de Amerikaanse politiek inmiddels zo gewend geraakt is aan de populistische retoriek van de miljardair dat bepaalde angstbeelden die Trump heeft gezaaid blijven bestaan. "Je merkt nu al dat veel Amerikanen toch geloven wat Trump zegt, namelijk dat andere landen alleen maar meeliften op de welvaart van de VS ten koste van de VS zelf", legt hij uit. "Het is heel erg onheilspellend dat dit sentiment, waar dus feitelijk geen argumenten voor zijn, zo breed gedragen wordt. Het zal niet eenvoudig zijn om dat beeld weer uit het hoofd van die groep Amerikanen te krijgen."

Vlam is ook vrij cynisch over de mogelijkheid dat een meerderheid van het Congres zich tegen de strapatsen van Trump gaat verzetten. "Senator Bob Corker, vroeger een van de vrienden van Trump, bereidt een wet voor die de maatregelen die tot de handelsoorlog hebben geleid terug moet draaien", vertelt de expert. "Maar de kans is groot dat de Republikeinse leider in de senaat de wet niet voor stemming wil voordragen omdat er te weinig steun is in het Republikeinse kamp. Veel politici zijn bang voor de wraak van de Trump-stemmers als zij zich te kritisch uitspreken over de in de ogen van zijn kiezers zo succesvolle president."