Jorge Zorreguieta stond in Nederland niet zo zeer bekend als de vader van koningin Máxima, maar vooral vanwege zijn verleden. Hij was in Argentinië onderminister van Landbouw tijdens de bloedige militaire dictatuur van generaal Jorge Rafael Videla.

Dat Zorreguieta in die tijd in de regering zat, legde van meet af aan een grote politieke lading op het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima.

Jorge Horacio Zorreguieta werd geboren op 18 januari 1928 en kwam uit een van oorsprong Spaans-Baskische familie. Met zijn eerste vrouw, filosofe Marta López Gil, kreeg hij drie kinderen. Later trouwde hij met de zestien jaar jongere María del Carmen Cerruti, met wie hij vier kinderen kreeg. Máxima (1971) is de oudste.

Na de staatsgreep van Videla in 1976 werd Zorreguieta onderminister van Landbouw. De militairen bleven aan de macht tot 1983. Zorreguieta trad in 1981 uit de regering, maar bleef tot op hoge leeftijd in tal van functies actief en invloedrijk in de voor Argentinië zo belangrijke landbouwwereld.

Mensenrechten

Na het einde van het militaire bewind werden de kopstukken van het Videla-regime vervolgd voor het schenden van de mensenrechten. Zorreguieta bleef buiten schot, mede omdat hij slechts werd gezien als technocraat. Ook pogingen vanuit Nederland hem vervolgd te krijgen mislukten. Zelf ontkende Zorreguieta op de hoogte te zijn geweest van de misstanden van het Videla-regime.

In 1999 kwam hij in Nederland in beeld, toen bekend werd dat zijn dochter Máxima een relatie had met Willem-Alexander. De commotie nam toe door uitspraken van de prins tijdens een bezoek aan New York. Hij drong bij journalisten aan op beter bronnenonderzoek inzake de gebeurtenissen. Hij verwees naar een brief in de Argentijnse krant La Nación, die later van Videla bleek te zijn. "Een beetje dom", zei Máxima daar over.

Huwelijk

Politiek Den Haag was het er over eens dat de aanwezigheid van Zorreguieta niet gewenst was bij een eventueel huwelijk van de kroonprins. Toenmalig premier Wim Kok moest zich in veel bochten wringen om Zorreguieta ervan te overtuigen weg te blijven bij het huwelijk. Uiteindelijk lukte dat. Ook daarna was hij niet welkom bij officiële gelegenheden, zoals de inhuldiging van Willem-Alexander.

Voor familie-aangelegenheden kwam hij echter regelmatig naar Nederland. Zo ook dit voorjaar voor de viering van de vijftigste verjaardag van de koning. Zorreguieta was toen al ernstig ziek. Sinds 2014 werd hij behandeld voor leukemie.