Alles wat je moet weten over de mishandelingszaak bij Vindicat

Het Openbaar Ministerie gaat een lid van studentenkorps Vindicat in Groningen vervolgen voor mishandeling. Wat is er precies gebeurd en waarom trekt deze zaak zoveel aandacht?

Een student raakte in augustus gewond tijdens de ontgroening.

De jongen werd zo hard op zijn hoofd geraakt dat hij een hersenoedeem oploopt, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping. Na het incident worden zes ouderejaars voor de rest van de introductie geschorst.

Vindicat doet zelf onderzoek en er wordt gekeken naar verdere strafmaatregelen. RTV Noord meldt op basis van bronnen binnen de vereniging dat de dader op het hoofd van het aspirant-lid zou zijn gaan staan vanwege een persoonlijke vete.

Er zou niet ingegrepen zijn omdat de verantwoordelijken dronken waren.

De collega-commissieleden zouden volgens RTV Noord niet hebben ingegrepen op het desbetreffende moment omdat zij dronken waren.

Dit is tegen de afspraken die Vindicat gemaakt met de Adviescommissie Introductietijd van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Commissieleden moeten nuchter blijven, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de feuten, oftewel de eerstejaars studenten.

Studenten mogen niet praten over de ontgroeningstijd.

De NOS meldt dat studenten al zeker drie jaar een contract moeten ondertekenen waarin onder meer staat dat zij met incidenten niet naar de media mogen stappen. Gebeurt dit wel, dan krijgen zij een boete van 25.000 euro.

De commissie die namens de Rijksuniversiteit Groningen toeziet op de veiligheid tijdens de ontgroeningen zegt tegen NU.nl niet op de hoogte te zijn van deze zwijgcontracten. De commissie wil dat de vereniging deze gang van zaken stopt. Gebeurt dit niet, dan kan de universiteit sancties opleggen.

De zaak komt pas aan het rollen na een publicatie in NRC, een maand later.

De familie van de jongen wacht twee maanden met het doen van aangifte; in eerste instantie willen zij zien wat er uit het interne onderzoek van Vindicat komt.

De milde reactie van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), die het in eerste instantie "een interne kwestie" noemt, komt ook onder vuur te liggen.  Minister Jet Bussemaker en burgemeester Peter den Oudsten van Groningen vragen om opheldering.

Vindicat ligt ook onder vuur vanwege een 'bangalijst'.

Half augustus verscheen er op internet een 'bangalijst', samengesteld door dertien leden van Vindicat. Hierop staan de namen van 22 vrouwen genoemd die een 'rating' krijgen. Ook staan hun nummers en adressen op de lijst. De vereniging zegt dat de sterren over hun uiterlijk gaan, diverse media weten dat het gaat om de bedprestaties van de vrouwen.

Het zijn niet de eerste incidenten bij Vindicat. In 1997 overleed zelfs een student nadat hij tijdens de ontgroening stikte na het drinken van twee liter jenever. De regels voor de ontgroeningen worden daarna enigszins aangescherpt.

Het Openbaar Ministerie start een onderzoek.

In eerste instantie stelden ook het Openbaar Ministerie en de politie zich afzijdig te houden in de mishandelingszaak omdat het een interne aangelegenheid zou zijn voor het corps. Maar uiteindelijk gaat het OM aan de slag al vóórdat de aangifte van het slachtoffer er ligt.

Justitie besluit hiertoe vanwege de ernst van de zaak.

De RuG wil nu af van de ontgroeningen.

De RuG, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen komen donderdag 29 september met een gezamenlijke verklaring dat ze af willen van ontgroeningen bij studentenverenigingen. De drie partijen vinden de recente gebeurtenissen "volstrekt onacceptabel en keuren dit gedrag absoluut af".

Vindicat moet een rapport opstellen waarin een plan van aanpak wordt gepresenteerd om niet alleen dit soort incidenten te voorkomen, maar ook om een "mentaliteitsverandering" op het korps te bewerkstelligen. Dit rapport moet in juni worden gepresenteerd.

De koepel van landelijke verenigingen vindt een ontgroeringsverbod te ver gaan.

Voorzitter Ruben Hoekman noemt een verbod "behoorlijk rigoureus". Hij stelt dat het verder aanscherpen van de regels voldoende zou moeten zijn. "Bij 47 van onze 48 leden gaat het al jaren goed. Tegen geweld en discriminatie moet worden opgetreden. Maar afschaffen gaat echt te ver."

Alleen Wageningen steunt de oproep van Groningen voor een verbod. Universiteiten in Utrecht en Amsterdam zeggen te vertrouwen op gedragscodes die verenigingen moeten ondertekenen.

Diverse partijen beraden zich op stappen na het incident.

De Groningse destilleerderij Hooghoudt wil in gesprek met Vindicat na de incidenten. De naam van het bedrijf staat al vele tientallen jaren op het gebouw van het corps aan de Grote Markt in Groningen. "Dit incident is niet in lijn met onze waarden en normen", aldus een korte verklaring. Hooghoudt neemt een definitief besluit over de samenwerking als alle onderzoeken zijn afgerond.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft een vermelding van het studentenleven op de prestigieuze lijst voorlopig opgeschort. Het centrum wil eerst harde toezeggingen dat de verenigingen er alles aan doen om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen.

Lees meer over:
Tip de redactie