Het is dinsdag 25 jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend door de toen nog twaalf lidstaten van de Europese Gemeenschap. Op 1 november 1993 trad het in werking. Wat houdt het verdrag precies in?

EU is 25 jaar geworden: De pijlers waarop de unie gebouwd is
95
EU is 25 jaar geworden: De pijlers waarop de unie gebouwd is