Sinds vrijdag 20 januari is Donald Trump president van de Verenigde Staten. Welke beslissingen heeft president Trump sindsdien genomen? Een overzicht.

Actie tegen abortus in buitenland

Trump heeft zijn handtekening gezet onder een decreet waarmee de geldkraan wordt dichtgedraaid voor internationale hulporganisaties die vrouwen begeleiden bij hun abortus in het buitenland.

Ngo's krijgen vanaf nu pas subsidies als ze geen abortus uitvoeren in het buitenland en de ingreep ook niet promoten. Hoewel Trump vooralsnog geen algeheel abortusverbod nastreeft, wil de Amerikaanse president volgens perschef Sean Spicer "opkomen voor alle Amerikanen, ook voor de ongeborenen."

Eerste stap richting terugdraaien Obamacare

Direct na zijn inauguratie ondertekende Trump een maatregel die een van zijn grote verkiezingsbeloftes ondersteunt: het opheffen van Obamacare, het zorgverzekeringsstelsel van zijn voorganger.

De president besliste dat departementen en agentschappen het financiële gewicht van Obamacare moeten verlichten. Overheidsinstellingen kunnen met het decreet van Trump besluiten delen van de wet niet toe te passen, als ze toepassing te duur achten voor verzekeraars, farmaceutische bedrijven, artsen, patiënten of staten. 

Trump wil Obamacare snel terugdraaien, maar het congres heeft nog geen vervangend systeem naar voren geschoven. 

Terugtrekken uit TPP

Ook heeft Trump binnen drie dagen al een streep gezet door een belangrijk handelsverdrag: het Trans-Pacific Partnership. TPP, een verdrag dat op initiatief van Obama na zeven jaar onderhandelen tot stand kwam, zou een grote vrijhandelszone creëren tussen de VS en veel andere landen, zoals Australië, Mexico en Japan.

TPP was nog niet geratificeerd door het congres. Trump, die alle handelsakkoorden opnieuw onder de loep wil nemen, heeft er nu voor gezorgd dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit TPP.

Trump trekt VS terug uit handelsakkoord TPP
Video
Trump trekt VS terug uit handelsakkoord TPP

Bevriezing werving overheidspersoneel

Trump zette het werven van overheidspersoneel tijdelijk stil. Hij wil, zoals aangekondigd tijdens zijn campagne, het aantal werknemers bij de overheid op 'natuurlijke wijze' verminderen.

Een belangrijk speerpunt is het aanpakken van de corruptie. In de VS klonk veel kritiek op de maatregel van Trump, omdat bevriezing een averechts effect zou hebben en niet kostenbesparend is, zoals Trump claimt. Overigens geldt de bevriezing niet voor het Amerikaanse leger.

Belastingverlaging bedrijven

Trumps beloftes om de belastingen te verlagen, lijken in zijn eerste dagen vooral gericht op ondernemers. De president plande maandag een bijeenkomst met CEO's van twaalf grote Amerikaanse bedrijven.

Tijdens de bijeenkomst stelde Trump dat bedrijven die in de VS blijven of naar het land toekomen belastingvoordelen krijgen. Bedrijven die hun productie weghalen krijgen met importtarieven te maken. "We gaan de belastingen ook drastisch verlagen voor de middenklasse", zei Trump na die bijeenkomst. 

Benoeming Rex Tillerson en Mike Pompeo

De Senaat stemde dinsdag in met twee nu al controversiële benoemingen. Republikein Mike Pompeo, die gevoelige uitspraken heeft gedaan over de Amerikaanse verhoortechnieken na 9/11, is benoemd tot directeur van de CIA.

En ook Rex Tillerson werd benoemd, als minister van Buitenlandse Zaken. Tillerson staat sinds 2006 aan het hoofd van Exxon Mobil. In die functie onderhield Tillerson nauwe banden met het Kremlin.

Trump noemt Tillerson in eerder interview 'speler van wereldformaat'
30
Video
Trump noemt Tillerson in eerder interview 'speler van wereldformaat'

Groot onderzoek naar verkiezingsfraude

Trump meent dat bij de verkiezingen in november miljoenen stemmen illegaal zijn uitgebracht. Bewijs geeft hij niet voor zijn standpunt, maar hij claimt wel dat hij gaat vragen om een "groot onderzoek" naar verkiezingsfraude. 

"Ik ga vragen om een groot onderzoek naar verkiezingsfraude", stelt Trump, "onder meer naar mensen die in twee staten zijn geregistreerd, naar illegalen, en zelfs naar mensen die zijn geregistreerd, maar dood zijn."

Begin bouw muur met Mexico

Trump kondigt het begin aan van de bouw van een muur langs de grens met Mexico. "Binnen enkele maanden" moeten de werkzaamheden startten. Hij herhaalde dat Mexico het bouwwerk gaat financieren. De muur met Mexico was Trumps 'stokpaardje' tijdens de campagne.

Trump tekende woensdag een presidentieel besluit over de muur en de bijbehorende grensbeveiliging. Ook rolt hij de plannen uit voor strengere immigratiewetten. Dat bevestigt het Witte Huis woensdag. 

Mexico heeft meerdere malen benadrukt dat het niet gaat betalen voor de muur. In een videoboodschap, gericht aan de Mexicaanse bevolking, zei president Enrique Pena Nieto dat hij de plannen van Trump betreurt. "Bovendien gelooft Mexico niet in muren."

Trump wil een "grensbelasting" invoeren om de muur te betalen, heeft het Witte Huis donderdag verklaard. Op alle import uit Mexico wil Trump 20 procent (extra) belasting heffen.

Controleren wetenschappelijke studies milieuagentschap EPA

Trump wil voortaan wetenschappelijke studies van milieuagentschap EPA controleren voordat ze worden gepubliceerd. Het gaat hier niet alleen om publicaties in wetenschappelijke bladen, maar ook om teksten die op de website worden geplaatst. Het gaat dan vooral om artikelen over en studies naar de opwarming van de aarde en het feit dat CO2-uitstoot daar verantwoordelijk voor is.

Ook het verwerven van nieuwe data over deze onderwerpen is onderwerp van discussie, wat betreft het Witte Huis. Een woordvoerder van de EPA stelt dat dit regels zijn die voorheen nog door geen enkele regering zijn opgelegd.

Verwijdering artikelen over klimaatverandering

Trump gaf EPA ook het bevel om websites over klimaatverandering offline te halen. Trump ontkende tijdens zijn presidentscampagne al meermaals de opwarming van de aarde en het feit dat broeikasgassen hier verantwoordelijk voor zijn. Hij noemde klimaatveranderingen een 'hoax' die door de Chinezen is bedacht.

Het weren van migranten uit zeven islamitsche landen

Trump maakte bekend migranten uit zeven islamitische landen tijdelijk te gaan weren. Het zou gaan om het stopzetten van de instroom van vluchtelingen en het opschorten van visa voor mensen uit Syrië, Irak, Iran, Libië, Somalië, Sudan en Jemen. 

Daarnaast tekende hij een besluit om de toestroom van radicale islamisten naar de Verenigde Staten tegen te gaan. Details over deze plannen zijn niet bekendgemaakt.

Het moderniseren van de strijdkrachten

Trump zette ook zijn handtekening onder een besluit om de Amerikaanse strijdkrachten te moderniseren. Hij wil dat realiseren door voor nieuwe vliegtuigen, schepen en andere uitrusting te zorgen. James Mattis is in het Pentagon beëdigd als minister van Defensie.