De Rijksuniversiteit Groningen (RUG), de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool in Groningen willen een einde aan ontgroeningen. Aanleiding is een reeks incidenten bij studentenvereniging Vindicat. 

Een student raakte in augustus gewond tijdens de ontgroening.

Het incident komt pas eind september naar buiten door een artikel in NRC. De jongen is tijdens zijn ontgroening zo hard op zijn hoofd is geraakt dat hij een hersenoedeem oploopt, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping. 

Na het incident worden zes ouderejaars voor de rest van de introductie geschorst. Vindicat doet zelf onderzoek en er wordt gekeken naar verdere strafmaatregelen. De familie van de jongen beraadt zich op aangifte, maar wacht eerst de uitkomst van de interne procedure af.

Het incident zou geen ongeluk zijn geweest.

De dader zou op zijn hoofd zijn gaan staan vanwege een persoonlijke vete. Dat melden bronnen maandag aan RTV Noord. De 'kopschopper' maakte deel uit van de officiële introductiecommissie van Vindicat.

De dader zou inmiddels zijn lidmaatschap van de vereniging hebben opgezegd. Dit zou reden zijn voor het slachtoffer en zijn familie om geen aangifte van het incident te doen.

Er is niet ingegrepen omdat de verantwoordelijken dronken waren.

De collega-commissieleden zouden volgens RTV Noord niet hebben ingegrepen op het desbetreffende moment omdat zij dronken waren.

Dit is tegen de afspraken die Vindicat gemaakt met de Adviescommissie Introductietijd van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Commissieleden moeten nuchter blijven omdat zij verantwoordelijk zijn voor het welzijn van de feuten, oftewel de eerstejaars studenten.

Studenten mogen niet praten over de ontgroeningstijd.

De NOS meldt dat studenten al zeker drie jaar een contract moeten ondertekenen waarin onder meer staat dat zij met incidenten niet naar de media mogen stappen. Gebeurt dit wel, dan krijgen zij een boete van 25.000 euro.

De commissie die namens de Rijksuniversiteit Groningen toeziet op de veiligheid tijdens de ontgroeningen zegt tegen NU.nl niet op de hoogte te zijn van deze zwijgcontracten. De commissie wil dat de vereniging deze gang van zaken stopt. Gebeurt dit niet, dan kan de universiteit sancties opleggen.

Voor de camera van GeenStijl stelde rector Stijn Derksen van Vindicat overigens dat de contracten bij volgende introductieperiodes worden afgeschaft.

Vindicat ligt ook onder vuur vanwege een 'bangalijst'.

Half augustus verscheen er op internet een 'bangalijst', samengesteld door dertien leden van Vindicat. Hierop staan de namen van 22 vrouwen genoemd die een 'rating' krijgen. Ook staan hun nummers en adressen op de lijst. De vereniging zegt dat de sterren over hun uiterlijk gaan, diverse media weten dat het gaat om de bedprestaties van de vrouwen.

Het zijn niet de eerste incidenten bij Vindicat. In 1997 overleed zelfs een student nadat hij tijdens de ontrgoening stikte na het drinken van twee liter jenever. De regels voor de ontgroeningen worden daarna enigszins aangescherpt.

Diverse gezagsdragers drongen aan op actie.

De Rijksuniversiteit Groningen kwam onder vuur te liggen door de initiële reactie dat het voorval met de jongen een interne kwestie is van Vindicat en dat ze het "zelf moeten afhandelen en oplossen". 

Minister Jet Bussemaker noemde deze reactie "volstrekt onvoldoende" en vroeg opheldering. Verder wil Bussemaker dat CDA-leider Sybrand van Haersma Buma, oud-lid van Vindicat, afstand neemt van de excessen.

Ook Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen roept het bestuur van Vindicat woensdag in het Dagblad van het Noorden op aangifte te doen tegen de leden die het slachtoffer hebben geslagen.

Eerste Kamerlid Henk Pijlman, tevens de voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen, doet eveneens een oproep tot aangifte.

Het Openbaar Ministerie doet onderzoek.

Het Openbaar Ministerie (OM) start een strafrechtelijk onderzoek op naar het incident. Eerder stelden justitie en politie zich afzijdig te houden in de zaak omdat het een interne aangelegenheid zou zijn voor het corps. 

Er is nog geen aangifte gedaan, maar volgens het OM rechtvaardigen "de ernst en de impact van het incident het opstarten van een strafrechtelijk onderzoek".

In uitzonderlijke gevallen kan het Openbaar Ministerie zelf actie ondernemen zonder dat er een aangifte is gedaan.

De RuG wil nu af van de ontgroeningen.

De RUG, de gemeente Groningen en de Hanzehogeschool Groningen komen donderdag 29 september met een gezamenlijke verklaring dat ze af willen van ontgroeningen bij studentenverenigingen. De drie partijen vinden de recente gebeurtenissen "volstrekt onacceptabel en keuren dit gedrag absoluut af".

Ook Vindicat stelt dat "een herijking van de introductietijd noodzakelijk te vinden". Samen met Vindicat wordt een externe commissie ingesteld die moet toezien op de cultuurverandering bij de studentenverenigingen.

De koepel van landelijke verenigingen vindt een verbod te ver gaan.

Voorzitter Ruben Hoekman noemt een verbod "behoorlijk rigoureus". Hij stet dat het verder aanscherpen van de regels voldoende zou moeten zijn. "Bij 47 van onze 48 leden gaat het al jaren goed. Tegen geweld en discriminatie moet worden opgetreden. Maar afschaffen gaat echt te ver."

Alleen Wageningen steunt de oproep van Groningen voor een verbod. Universiteiten in Utrecht en Amsterdam zeggen te vertrouwen op gedragscodes die verenigingen moeten ondertekenen.

Diverse partijen beraden zich op stappen na het incident.

De Groningse destilleerderij Hooghoudt wil in gesprek met Vindicat na de incidenten. De naam van het bedrijf staat al vele tientallen jaren op het gebouw van het corps aan de Grote Markt in Groningen. "Dit incident is niet in lijn met onze waarden en normen", aldus een korte verklaring.

Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed heeft een vermelding van het studentenleven op de prestigieuze lijst voorlopig opgeschort. Het centrum wil eerst harde toezeggingen dat de verenigingen er alles aan doen om dit soort excessen in de toekomst te voorkomen.