De rechtbank Den Haag heeft de inhoudelijke behandeling van de zaak Mitch Henriquez uitgesteld nadat een nieuw forensisch rapport twijfel zaait over de doodsoorzaak van de Arubaan. Een overzicht van alle gebeurtenissen na zijn dood.

Henriquez overlijdt na zijn arrestatie.

De politie houdt de 42-jarige Arubaan op 27 juni 2015 aan bij een muziekfestival in het Zuiderpark in Den Haag. Hij zou hebben geroepen dat hij een wapen had. Henriquez loopt bij de hardhandige arrestatie een gebroken strottenhoofd op. Een dag later sterft hij, vermoedelijk door zuurstofgebrek.

Bij de arrestatie van Henriquez zijn vijf agenten betrokken. Twee van hen worden voor hun rol bij de arrestatie vervolgd door het OM. De andere drie worden niet vervolgd. Volgens het hof is er geen sprake van een "bewuste en nauwe samenwerking" van de drie agenten met handelingen waarvan de twee wel vervolgde agenten worden verdacht. 

Bekijk de oude beelden van de arrestatie van Henriquez
30
Bekijk de oude beelden van de arrestatie van Henriquez

De agenten gebruiken de nekklem.

De agenten maken bij de arrestatie gebruik van de nekklem, een omstreden techniek waarbij een agent zijn arm stevig om de keel van de verdachte houdt. Het gebruik van de nekklem wordt na de dood van Henriquez intern onderzocht bij de politie. Van de vervolgde agenten paste één agent de nekklem toe, de ander sloeg Henriquez op zijn neus en gebruikte pepperspray.

Na de dood ontstaan rellen in Den Haag.

Een dag na de dood van Henriquez loopt een demonstratie tegen politiegeweld uit de hand in de Haagse Schilderswijk. Vier nachten achter elkaar is het onrustig in de stad. De politie wordt bekogeld, er wordt brand gesticht en winkels worden vernield. Ondanks een samenscholingsverbod arresteert de politie meer dan tweehonderd relschoppers.  

Rellen in Schilderswijk na dood Mitch Henriquez
Rellen in Schilderswijk na dood Mitch Henriquez

Uit intern politieonderzoek blijk dat drie van de vijf betrokken agenten "disproportioneel geweld" hebben gebruikt.

Twee agenten krijgen voorwaardelijk strafontslag van een jaar en mogen voorlopig niet meer werken. De agent die ten dele teveel geweld had gebruikt en een andere agent die betrokken was bij de arrestatie en nalatig is geweest bij het verlenen van hulp, kunnen weer aan het werk na het doorlopen van een re-integratietraject.

De twee krijgen een schriftelijke berisping. Al eerder werd de buitenfunctiestelling van één agent opgeheven omdat hem geen plichtsverzuim werd verweten. Een belangrijk argument om geen zwaardere straffen uit te delen, is dat het niet de intentie was van de agenten om Henriquez zwaar toe te takelen.

De familie van Henriquez vindt de straffen te laag.

Een rapport van een forensisch arts die is ingeschakeld door de advocaten van de twee verdachte agenten stelt dat Henriquez mogelijk niet is overleden door de nekklem.

Het rapport noemt als meest waarschijnlijke doodsoorzaak: hartstilstand/hartritmestoornissen. De rechtbank in Den Haag heeft besloten dat de inhoudelijke behandeling voorlopig niet doorgaat. Deze zou 6 april van start gaan.

"De doodsoorzaak van de heer Henriquez is een belangrijk punt in de zaak. Daarom moet naar aanleiding van het overgelegde rapport nader onderzoek plaatsvinden", aldus de rechtbank. 

"De patholoog en een andere forensisch arts moeten de gelegenheid krijgen om daarop schriftelijk commentaar te geven. Daarvoor is geen tijd meer in de korte periode die tot de zitting resteert. Bovendien zijn deze artsen niet in de gelegenheid bij de behandeling op zitting als deskundige te verschijnen, wat ook noodzakelijk is.”

De familie van Mitch Henriquez wil alle vijf de agenten laten vervolgen en heeft hierover een procedure aangespannen.

Zij hebben een zogeheten artikel 12-procedure gebruikt om het hof hierom te vragen. De nabestaanden hebben bovendien tweemaal in een kort geding gevraagd de namen van de vijf betrokken agenten vrij te geven zodat zij nader onderzoek naar de politiemensen kunnen doen. Een kort geding is gebaseerd op het voornemen om onderzoek te kunnen doen naar de achtergronden van de agenten. Dit verzoek is zowel door de voorzieningenrechter als door het gerechtshof in Den Haag afgezen.

Het tweede kort geding heeft als insteek de agenten te willen horen als getuigen in civiele zaak en dat daarom de namen openbaar moeten worden gemaakt. Dit verzoek is eveneens door de rechter afgewezen en de familie overweegt om in hoger beroep te gaan.

De familie wil willen meer weten over het verleden van de agenten en hun eventuele aansprakelijkheid voor de geleden schade.

Er zijn vragen over de rol van oud-korpschef Gerard Bouman in de afhandeling van de zaak Henriquez.

In zijn functie als korpschef zegde Bouman de vijf agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Henriquez in Den Haag toe dat zij niet zouden worden ontslagen. Ook beloofde Bouman dat de financiële gevolgen van het buiten functie stellen van de agenten tijdens het onderzoek naar hun betrokkenheid bij de dood van Henriquez zouden worden teruggedraaid.

Toenmalig minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) noemde deze gang van zaken "ongebruikelijk" en beloofde onderzoek.