Overzicht: Wat u moet weten over de Vestia-fraudezaak

Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt mensen in een fraudezaak rondom woningcorporatie Vestia. Op 6 en 7 juni dient een regiezitting. Hieronder een overzicht van waar deze rechtszaak over gaat.

De zaak draait om een schandaal met derivaten bij woningcorporatie Vestia. 

Door te speculeren met derivaten viel de landelijke corporatie in 2012 bijna om. Vestia kocht deze risicovolle financiële producten om zich tegen renterisico's in te dekken. De corporatie gokte op een rentestijging, terwijl de rente juist - onverwacht - ging dalen.

Door de rentedaling kregen de derivaten een negatieve marktwaarde. De betrokken banken eisten daarom extra onderpandbetalingen van Vestia. De corporatie moest de derivatenportefeuille uiteindelijk bij de banken voor ruim 2 miljard euro afkopen. Andere corporaties moesten vervolgens bijna 700 miljoen euro ophoesten om Vestia overeind te houden.

In 2012 werd na een bekentenis duidelijk dat de corporatie in deze kwestie door fraude is getroffen. Verdachten zouden steekpenningen hebben aangenomen en Vestia voor grote bedragen hebben opgelicht met de handel in derivaten. Ze worden onder meer vervolgd voor omkoping, witwassen, valsheid in geschrifte en oplichting.

Het OM vervolgt in totaal zeven verdachten.

Toenmalig kasbeheerder Marcel de V. van Vestia kocht via tussenpersoon Arjan G. van Fifa Finance derivaten in. Hij zou zich hebben laten omkopen door G. De provisie die G. per transactie ontving, deelde hij stiekem met De V. De mannen zouden op deze manier miljoenen euro's aan provisie hebben opgestreken.

De ex-vrouw van G., Pascal van W., wordt vervolgd, omdat zij een deel van het geld heeft aangenomen. 

De vader van G. wordt vervolgd, omdat hij een geheime bankrekening voor zijn zoon in Zwitserland zou hebben geopend. Daar werd een deel van het geld ondergebracht. 

Zakenpartner Leroy van D., die samen met G. Fifa Finance runde, profiteerde ook van de derivatenhandel. Hij zou daarnaast geld hebben witgewassen en ook anderen hebben omgekocht.

Jan-Hein G. zou zich als adviseur van corporatie Portaal hebben laten omkopen door de mannen van Fifa Finance. In ruil daarvoor zou hij Portaal hebben overgehaald om ook dergelijke rentederivaten te kopen.

Voormalig Fortis-bankier Jako G. zou zich eveneens hebben laten omkopen. Ook hij wordt vervolgd.

Op maandag 6 juni en dinsdag 7 juni dient de regiezitting bij de rechtbank Rotterdam. 

Een regiezitting is ter voorbereiding van de inhoudelijke behandeling van een rechtszaak. De rechtbank wil bij zo'n zitting horen hoe het met het strafonderzoek staat. 

De rechter bepaalt dan of er verder onderzoek nodig is en er bijvoorbeeld meer getuigen of deskundigen gehoord moeten worden. De zaak wordt pas in een later stadium inhoudelijk behandeld.

Voormalig topman Erik Staal en oud-commissarissen van Vestia worden niet vervolgd.

Vestia heeft met hen een schikking getroffen en ziet daarom af van een rechtszaak. In ruil daarvoor ontvangt de corporatie een bedrag van 4,8 miljoen euro.

Onder toeziend oog van Staal en de toenmalige commissarissen kwam de corporatie in grote financiële problemen. Maar bij hen is geen fraude geconstateerd, benadrukt Vestia. Ze waren naar eigen zeggen ook niet op de hoogte van de fraude.

Het OM heeft eerder besloten ook ABN Amro niet te vervolgen. 

Volgens Vestia en toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) heeft de niet meer bestaande Fortis Bank Nederland zich schuldig gemaakt aan omkoping. Vestia en CFV stellen ABN Amro als rechtsopvolger strafrechtelijk aansprakelijk.

Maar volgens het gerechtshof Den Haag kan ABN Amro niet in strafrechtelijke zin worden aangemerkt als rechtsopvolger van Fortis. CFV is onder meer niet ontvankelijk verklaard, omdat deze organisatie niet rechtstreeks is geraakt door datgene waar Fortis van wordt verdacht. 

ABN Amro heeft vorig jaar wel een schikking getroffen met Vestia. De bank telt 55 miljoen euro neer vanwege derivatentransacties die de corporatie in de problemen hebben gebracht.

Overigens wordt geen enkele bank in deze zaak strafrechtelijk vervolgd. Het OM stelt dat bij het eigen onderzoek geen bewijs is gevonden dat vervolging van banken mogelijk maakt.

Lees meer over:
Tip de redactie