Voormalig topambtenaar van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, wordt al jaren genoemd in de geruchtmakende Rolodex-zaak over mogelijk kindermisbruik door hooggeplaatste personen. Dit is wat we weten:

De Rolodex-zaak draait om mogelijk kindermisbruik door topmannen binnen het ministerie van Justitie.

Oud-staatssecretaris Fred Teeven leidde als officier van justitie eind jaren negentig het onderzoek naar de zogenoemde 'Rolodex-zaak'. Via dit geheime project werd de mogelijke betrokkenheid van vier hooggeplaatste personen uit de justitiële wereld bij seksfeestjes met minderjarige jongens onderzocht.

Het onderzoek werd vernoemd naar de rolodex van professor Ger van Roon. De inmiddels overleden historicus zou de spil van het netwerk zijn geweest. In zijn rolodex zouden de namen en nummers van alle betrokkenenen staan.

Het Rolodex-onderzoek liep uiteindelijk op niets uit: diverse huiszoekingen bij betrokkenen leverden niets op. Dat kwam mede doordat informatie over het onderzoek op straat kwam te liggen, tot grote frustratie van Teeven.

Tot het 'Rolodex-netwerk' zou topman Joris Demmink van Justitie hebben behoord.

Demmink zou in de jaren tachtig en negentig klant zijn geweest bij een toen minderjarige jongen. Deze man spande in 2015 een civielrechtelijke procedure aan tegen de Staat, omdat deze te weinig zou hebben gedaan om het pedofielennetwerk op te rollen. Op verzoek van het vermeende slachtoffer werd Teeven eind april 2016 verhoord over de mogelijke betrokkenheid van de topambtenaar bij het Rolodex-netwerk.

Volgens Teeven was Demmink nooit een verdachte in de zaak. Meer wilde Teeven niet zeggen: hij beriep zich op zijn geheimhoudingsplicht als voormalig officier van justitie. De rechtbank accepteerde dit niet.

Fred Teeven wil niet onder ede getuigen in de Rolodex-zaak.

De rechtbank heeft Teeven opgedragen onder ede te getuigen over de Rolodex-zaak. Teeven en het Openbaar Ministerie (OM) zijn tegen dit besluit in beroep gegaan. Het OM vindt dat de geheimhoudingsplicht die Teeven had toen hij werkzaam was als officier van justitie nog steeds geldt.

Volgens het OM zou een 'onwenselijk precedent' ontstaan als voormalige topmensen van justitie worden gedwongen hun oude geheimhoudingsplicht jaren na dato alsnog te schenden.

Demmink is vaker genoemd in verband met de misbruikzaak.

Demmink (nu 68) was tot 1 november 2012 de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij is de afgelopen jaren verschillende malen genoemd in verband met ontucht met minderjarige jongens.

In de Amerikaanse documentaire Dutch Injustice wordt een 14-jarige jongen opgevoerd met wie Demmink seks zou hebben gehad.

Het AD stelde na groot onderzoek dat Demmink in de jaren tachtig contact zou hebben gehad met een man die bekendstond als pooier van minderjarige jongens. Ook heeft het OM twee mannen verhoord die stellen in 1996 te zijn verkracht tijdens een zakenreis van Demmink. Hij ontkent zelf in 1996 in Turkije te zijn geweest.

Demmink ontkende begin juni onder ede ooit contact te hebben gehad met de pooier, of seks te hebben gehad met minderjarige jongens.

De voormalig topambtenaar van Justitie is nooit vervolgd.

Het OM zag, ondanks alle beschuldigingen, geen reden om over te gaan tot vervolging van Demmink. De rechtbank droeg het OM begin 2014 toch op een groot onderzoek te starten naar alle aanklachten aan het adres van Demmink. Dit besluit stond los van de civielrechtelijke procedure die het slachtoffer in 2015 begon.

Er zouden volgens de rechtbank genoeg aanwijzingen zijn die "redelijk vermoeden van schuld voor verkrachting" zouden geven. Eind mei 2016 werd dit grote strafrechtelijke onderzoek afgerond.

Het onderzoek zou zijn stopgezet toen Demmink werd genoemd.

Dat stelde twee rechercheurs die bij het onderzoek betrokken waren begin juni onder ede. De naam van de topman van justitie kwam voor in het onderzoek naar het netwerk van pedoseksuelen. Het stopzetten verbaasde de rechercheurs in het team.

Ook voormalig officier van justitie Fred Teeven was erbij toen verteld werd dat het onderzoek moest worden stopgezet. 

Het OM ziet eind juni wederom af van verdere vervolging van Demmink.

Het strafrechterlijk onderzoek tegen Demmink levert volgens het OM geen bewijs op voor betrokkenheid bij strafbare feiten. Er is geen bevestiging gevonden van de eerder gedane aangiften. Ook is er geen enkel belastend materiaal gevonden voor de betrokkenheid van Demmink bij het misbruik van de jongens.

Het ministerie van Justitie heeft zich altijd achter Demmink gesteld.

Toenmalig minister Ivo Opstelten van Justitie stelde in 2014 meerdere malen te geloven in de onschuld van zijn vroegere topambtenaar. Het OM was toen nog volop met het onderzoek naar alle beschuldigingen bezig. De geruchten van een mogelijke doofpot binnen zijn ministerie sprak de bewindsman met klem tegen.

Na aandringen van de Tweede Kamer stopte Opstelten begin 2014 wel met het betalen van de advocaatkosten van Demmink. Mocht de oud-topman ooit worden veroordeeld, moet hij de 113.000 euro die het ministerie eerder bijdroeg aan de verdediging terugbetalen.