Vragen over de bezuinigingen in de zorg, de toekomst van de verzorgingsstaat en de staat van het onderwijs; vice-premier Lodewijk Asscher (PvdA) moest ze donderdag allemaal beantwoorden op de Libelle Zomerweek in Almere.

Een kritisch vragenvuur van de Libelle-lezeres beschouwt Asscher allerminst als vervelend. "Dit is een feestje. Ik houd van deze informele setting." Asscher was op het podium van columniste Ebru Umar te gast op het festival van het vrouwenblad.

Wie had gedacht dat de festivaltent geïnteresseerd zou zijn in hoe de vice-premier zijn werk combineert met het vaderschap, kwam bedrogen uit.

"Waarom moeten we doorwerken tot ons 67ste en tegelijk zorgen voor onze ouders, kinderen en het liefst ook de buurvrouw?", "Hoe moeten 50-plussers die ontslagen zijn weer aan de bak komen?", "Hoe denkt de politiek de verzorgingsstaat overeind te houden met de afnemende gasbaten, de robotisering en de instroom van de vluchtelingen?", willen de vragenstellers in de festivaltent weten.

Lastige vragen waar de minister van Sociale Zaken de bekende antwoorden op geeft: Nederland komt uit een moeilijke economische periode en de problemen in de zorg en op de arbeidsmarkt en de verzorgingsstaat hebben de volle aandacht van het kabinet, maar het gaat wel nog jaren duren voordat de problemen verholpen zijn. "Het geld moet moet wel ergens vandaan komen". antwoordt Asscher.

Werkdruk

Een andere vragenstelster, die al dertig jaar werkzaam is in de zorg, ziet dat de werkdruk de laatste jaren alleen maar toeneemt. "Wij werken ploerthard acht uur op een dag zonder pauze, omdat wij de patiënt niet alleen kunnen laten." Door de bezuinigen is er gekort op het personeel. "Ik kan niet eens meer naar het toilet. Loopt u een keer mee, kom zelf kijken, zodat ik ook een keer naar het toilet kan." "Ik kom kijken”, verzekert Asscher.

De kritische vragen ten spijt, Asscher ervaart zijn bezoek aan het Nieuwscafé als plezierig. "Dit is juist heel leuk, een prettige manier om met de mensen in contact gekomen. Deze mensen zien politici vaak alleen op televisie en hebben het gevoel dat zij zich niet met de politiek kunnen bemoeien. Dit biedt hen een mogelijkheid om direct hun zorgen te uiten."

De vragen over de zorg en de arbeidsmarkt, thema's die voor de PvdA erg belangrijk zijn, ziet hij niet als kritiek op de regeerperiode waarin de PvdA met de VVD aan het roer staat. "Ik zie dat niet als kritiek. De wereld is nog niet af. Juist op het gebied van de zorg en de arbeidsmarkt heeft dit kabinet goede maatregelen genomen." Maar het vergt tijd voordat de effecten te zien zullen zijn, aldus Asscher.

Of de vice-premier in aanloop naar de verkiezingen vaker op dit soort podia te zien zal zijn, hangt af van de uitnodigingen die hij krijgt. En of hij dat als vice-premier of als lijsttrekker van de PvdA gaat doen, laat Asscher nog even in het midden. "Dat is een moeilijke vraag, ik weet het nog niet." Hij moet eerst overleggen met het thuisfront. "Mijn vrouw zegt wel: 'als je echt heel graag wil en een bijdrage kan leveren, dan moet je het doen.'"