Binnen een week kondigden twee Kamerleden hun vertrek aan. Ze zijn zeker niet de eersten sinds het parlement in september 2012 geïnstalleerd werd. Een overzicht van Kamerleden die vertrokken vóór de volgende verkiezingen in maart 2017.

VVD

- Bart de Liefde kondigde eind januari 2016 aan dat hij vanaf februari gaat werken bij taxidienst Uber.

René Leegte vertrok in maart 2015 omdat hij een betaalde nevenfunctie en de inkomsten daaruit had verzwegen.

- Ook Mark Verheijen kwam in opspraak vanwege een integriteitskwestie uit zijn tijd als gedeputeerde in Limburg. In februari 2015 besloot hij daarom zijn Kamerlidmaatschap neer te leggen.

Cora van Nieuwenhuizen werd gekozen in het Europees Parlement en verliet daarom in juli 2014 de Tweede Kamer.

- Pieter Litjens werd in juni 2014 benoemd tot wethouder van Amsterdam en legde daarom zijn functie als Kamerlid neer.

- Matthijs Huizing stapte in december 2013 per direct op. Later bleek dat hij was aangehouden met te veel drank op achter het stuur.

- In juli 2013 vertrok Johan Houwers na druk van de VVD-top, nadat tegen aangifte was gedaan wegens valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen. 

PvdA

- Myrthe Hilkens stapte in augustus 2013 uit de fractie, met de verklaring: "De manier waarop ik invulling wil geven aan mijn idealen strookt helaas niet met de wijze waarop ik politiek kan bedrijven."

- Half juni 2013 stapte Désirée Bonis al teleurgesteld op, het Kamerlidmaatschap had haar "niet gebracht wat ik ervan had verwacht".

- Oud-fractievoorzitter Mariëtte Hamer werd in september 2014 benoemd tot voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER).  

- Pierre Heijnen ging in september 2013 aan de slag als voorzitter van het college van bestuur van ROC Mondriaan in Den Haag.

SP

Jan de Wit vertrok in april 2014 uit de Kamer. Het toen 68-jarige Kamerlid vond het na zestien jaar tijd om het rustiger aan te doen.

- Manja Smit stopte in april 2014 als Kamerlid vanwege gezondheidsredenen.

CDA

Peter Oskam is sinds eind november 2015 burgemeester van Capelle aan den IJssel.

- Sander de Rouwe verliet in mei 2015 de Kamer om als gedeputeerde van de provincie Friesland aan de slag te gaan.

- Ook Eddy van Hijum verruilde Den Haag voor de provincie. Sinds november 2014 is Van Hijum gedeputeerde van de provincie Overijssel.

D66

- Gerard Schouw verliet in mei 2015 de fractie van D66 voor een functie in de farmaceutische industrie

- Magda Berndsen legde haar Kamerwerk in november 2015 neer, omdat het reizen van en naar haar woonplaats in Friesland haar te zwaar werd.

-  Wassila Hachchi vertrok in januari 2016 van de ene op de andere dag om, naar eigen zeggen, te gaan werken voor de campagne van de Amerikaanse presidentskandidaat Hillary Clinton.

ChristenUnie 

- Fractievoorzitter Arie Slob koos er na veertien jaar voor de politiek te verlaten. Hij is nu directeur van het Historisch Centrum Overijssel.

GroenLinks

- Fractievoorzitter Bram van Ojik vertrok in mei 2015 om "plaats te maken voor een nieuwe generatie". Hij is nu migratiegezant bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Jolande Sap stapte vrijwel direct na de verkiezingsnederlaag in 2012, tegen haar zin in, op als partijleider en als Kamerlid. Zij genoot niet langer het vertrouwen van de partij. Is nu onder andere lid van de Raad van Commissarissen bij KPN en KPMG.

Vorig kabinet

Ook in de vorige kabinetsperiode (2010-2012) stopten meerdere Kamerleden vroegtijdig, maar het waren er een stuk minder dan in de huidige periode van ruim drie jaar.

Vlak na de verkiezingen van 2010 hield Femke Halsema er als partijleider en Kamerlid van GroenLinks mee op. "De tijd was gekomen", zei ze. Ook Andre Rouvoet vond het genoeg geweest en droeg de fractievoorzittershamer van de ChristenUnie over aan Arie Slob.

Verder werd Anke Bijleveld (CDA) Commissaris van de Koningin in Overijssel. Ook CDA'er Gerda Verburg vond een andere baan: zij werd permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Wereldvoedselorganisatie FAO. VVD'er Atzo Nicolaï stopte om aan de slag de gaan in de chemische industrie en ook Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink (VVD) liet de Kamer achter zich: zij werd directeur van werkgeversorganisatie FME-CWM.