De Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU) hieven in januari de economische sancties tegen Iran op, nadat het land de nucleaire activiteiten op grote schaal had teruggeschroefd. Dit moet u weten over Iran na de sancties.

Iran zal economische vooruitgang boeken. 

Sancties van het Westen op bijvoorbeeld de handel in ruwe olie en de Iraanse bankensector werden half januari opgeheven. Iran heeft de olieproductie meteen met een half miljoen vaten per dag verhoogd en het land bestelde 114 nieuwe vliegtuigen van Airbus.

Ook ontvangt Iran ongeveer 100 miljard euro, omdat bevroren tegoeden in het buitenland worden vrijgegeven. Een deel van dat geld moet Iran echter weer afstaan aan schuldeisers. Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan Iran rekenen op een economische groei van 4 tot 5,5 procent in 2016 en 2017.

Volgens The New York Times heeft Iran een lange boodschappenlijst, waarop naast vliegtuigen onder andere auto's, vrachtwagens en materiaal voor de olie-industrie staan. 

Iran maakt investeren voor buitenlandse partijen aantrekkelijk.

Het land biedt buitenlandse investeerders enorme belastingkortingen - tot 100 procent. Ook mogen buitenlandse bedrijven winst die ze maken in Iran meenemen naar hun thuisland. 

Investeringen worden bovendien beschermd tegen plotse wetswijzigingen, aldus The New York Times. Wel blijft het politieke klimaat in Iran mogelijk een reden voor internationale bedrijven om te aarzelen: veel Iraanse politici zijn tegen westerse invloeden. 

Steeds meer toeristen zullen Iran ook weten te vinden. 

Sancties tegen bepaalde personen komen te vervallen. 

Het betreft voornamelijk personen die op de zwarte lijst waren gekomen, omdat ze betrokken waren bij het nucleaire programma van Iran. Nu het land zich aan de beloftes blijkt te hebben gehouden en het nucleaire beleid drastisch heeft ingeperkt, worden veel van de betrokken personen van de zwarte lijst gehaald. 

Sommige sancties blijven van kracht.

Amerika beschouwt de Iraanse regering nog altijd als een sponsor van terrorisme. Sancties tegen personen die volgens Amerika en Europa terrorisme steunen, worden niet opgeheven. De Iraanse Revolutionaire Garde staat om die reden nog steeds op de zwarte lijst. 

Iran kan ook nog altijd geen gebruik maken van het Amerikaanse bankensysteem: geld dat bedoeld is voor Iran kan niet via Amerikaanse banken worden overgemaakt. 

Iran haalt de banden aan met de rest van de wereld. 

Zo reist president Rohani deze week met een handelsdelegatie naar Italië en Frankrijk. In Italië sprak Rohani met paus Franciscus. 

Rohani en zijn Chinese collega Xi Jinping hebben afgesproken de economische en politieke banden aan te halen. De twee leiders sloten recentelijk zeventien akkoorden. 

Israël en de Republikeinen zijn nog altijd boos over de nucleaire deal.

Ze vrezen dat Iran de economische groei gebruikt om de regio verder te destabiliseren. Westerse landen zijn de grip op Iran kwijtgeraakt, claimen ze: Iran wordt economisch sterker, waardoor sancties in de toekomst minder effect hebben. Iran steunt de Syrische dictator Bashar al-Assad, de militanten van Hezbollah en de radicale Houthi-rebellen in Jemen.

Een kernwapen maken lijkt nu onmogelijk voor Iran. 

Het atoomagentschap IAEA mag Iran volgens de richtlijnen van het nucleaire akkoord intensief en voor lange tijd monitoren.

Iran heeft 25.000 kilo laag verrijkt uranium afgevoerd, waardoor nog slechts 2 procent van de oorspronkelijke voorraad overblijft - niet genoeg om een bom te maken. De kern van de Iraanse plutoniumreactor is verwijderd en de reactor is gevuld met beton. 

Volgens The New York Times zou het Iran nu een jaar kosten om een atoombom te maken, terwijl dat eerder twee tot drie maanden was.