De Tweede Kamer kiest woensdag een nieuwe voorzitter. Die is nodig, omdat Anouchka van Miltenburg (VVD) opstapte na kritiek op haar functioneren. Kandidaten kunnen zich nog tot dinsdag 10.00 uur melden. Ze moeten al Kamerlid zijn. Hier een overzicht van de taken van de voorzitter:

- Het leiden van de vergaderingen in de 'grote of plenaire zaal' van de Kamer. Daar kan in principe de voltallige Kamer de koppen bij elkaar steken, al gebeurt dat niet zo vaak. Er zijn ook vergaderingen in kleine commissiezalen, daar komen van de partijen alleen de specialisten in een onderwerp bijeen.

Deze commissies hebben eigen voorzitters, ook Kamerleden. Meestal zijn het ook alleen de gespecialiseerde Kamerleden die deelnemen aan de debatten in de grote zaal. Een onderwerp kan echter zo belangrijk worden gevonden, dat de fractieleiders er zelf het woord voeren.

- Het leiden van de vergaderingen bestaat niet alleen uit het geven van de spreekbeurt, de mogelijkheid bieden om te interrumperen en het in de gaten houden van de afgesproken spreektijden, maar ook uit het handhaven van de orde. Zo kan de voorzitter erop wijzen dat de Kamerleden via haar of hem moeten spreken (''Mevrouw de voorzitter, meneer Pechtold vergist zich''), iets dat ooit werd ingevoerd om debatten niet al te scherp te laten worden.

Er dient ook altijd te worden gesproken over ''de minister'' en niet over ''de heer Blok''. Het kan lastig zijn om te bepalen of een Kamerlid over de schreef gaat, omdat Kamerleden wel vrij moeten zijn om zich uit te spreken. Zo kreeg Van Miltenburg kritiek omdat ze niet ingreep toen PVV-leider Geert Wilders sprak van een 'nepparlement'. De voorzitter kan vermanen, het woord ontnemen en iemand van vergadering uitsluiten.

- Het voorzitten van het presidium ofwel het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. Dat houdt zich bezig met de werkwijze en procedures in de Kamer en zaken die spelen in de ambtelijke organisatie.

- Het vertegenwoordigen van de Tweede Kamer naar buiten toe, bijvoorbeeld bij het ontvangen van officiële gasten en bij plechtigheden.