De Europese Unie en Turkije gaan gezamenlijk de migratiecrisis aanpakken. Zondag sloten de leiders van de 29 landen hierover een overeenkomst, een zogeheten migratiepact. Dit is wat we weten over de overeenkomst. 

Belangrijke details, bijvoorbeeld over de naleving en toetsing van de afspraken, moeten nog worden uitgewerkt. Maar de afspraken op grote lijnen zijn wel vastgelegd. 

Turkije ontvangt 3 miljard euro van de EU voor de opvang van vluchtelingen. 

Belangrijke voetnoot is dat dit geld in "eerste instantie" verstrekt wordt. Het geld is beschikbaar voor de komende twee jaar om de opvang van Syrische vluchtelingen in kampen in Turkije te verbeteren. Nederland draagt daar 117 miljoen euro aan bij.

Voorwaarde voor uitbetaling is dat met name basisvoorzieningen, onderwijs en gezondheidszorg in de kampen beter moeten worden. Syriërs zouden daarnaast toegang moeten krijgen tot bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.

De EU en Turkije gaan strenger toezien op de herkomst van vluchtelingen. 

Beide partijen zullen met onmiddellijke ingang hun inspanning verhogen om "orde te scheppen" in de migrantenstroom. Ook spraken ze af dat vluchtelingen die geen recht hebben op asiel en via Turkije naar Europa komen, teruggaan naar Turkije. Vanuit daar moeten ze dan terug naar hun land van herkomst.

De EU is daarnaast bereid door de Verenigde Naties erkende vluchtelingen uit Turkse kampen op te nemen. Aantallen zijn daarbij niet genoemd.

De procedure om Turken visumvrij naar Europa te laten reizen, wordt versneld. 

Al in het najaar 2016 moeten Turken zonder speciaal visum naar Europa kunnen reizen, maar alleen als Turkije zich kan houden aan de vereisten die bijvoorbeeld worden gesteld aan paspoorten.

De gesprekken over de toetreding van Turkije tot de EU worden versneld. 

De gesprekken over toetreding van Turkije tot de EU worden op 14 december hervat. In de loop van 2016 worden deze gesprekken geïntensiveerd. 

Twee keer per jaar zullen de Turken en de EU over de afspraken overleggen.