Vrijdag horen drie leidinggevenden van Chemie-Pack welke straf ze krijgen opgelegd in het hoger beroep dat draait om de verwoestende en vervuilende brand in Moerdijk op 5 januari 2011. Waar gaat de zaak over?

In 2011 was er een verwoestende brand in Moerdijk.

De brand bij Chemie-Pack ontstond doordat een medewerker een bevroren pomp met een gasbrander probeerde te ontdooien. Door de brand en de bestrijding ervan raakten de bodem en sloten op het industrieterrein in Moerdijk ernstig vervuild. De bodemsanering gaat nog jaren duren.

De schade wordt berekend op 71 miljoen. Chemie-Pack ging na de brand failliet. Het bedrijf schikte in oktober 2014 voor 4,2 miljoen euro alle schadeclaims van de overheid.

Chemie-Pack sjoemelde met vergunningen.

Chemie-Pack werd enkele dagen na de brand in staat van beschuldiging gesteld, omdat het in strijd met de vergunning gehandeld zou hebben. Het management van het bedrijf werd ervan verdacht dat er opzettelijk grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen waren opgeslagen, bewerkt en verwerkt op plaatsen waar dit niet was toegestaan.

De directie van Chemie-Pack had de medewerker die de brand veroorzaakte, opgedragen te zwijgen over de oorzaak.

De schuld van de brand ligt ook volgens de OVV bij Chemie-Pack. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV oordeelde: "Chemie-Pack hield zich niet aan de vergunning, niet aan het eigen beleid en niet aan de procedure. Zo overtrad Chemie-Pack bij de werkzaamheden op 5 januari de vergunning en nam geen enkele veiligheidsmaatregel om het risico op brand te beheersen."

Brand in Moerdijk

De rechtbank veroordeelde drie leidinggevenden.

Drie leidinggevenden van Chemie-Pack in Moerdijk worden verantwoordelijk gehouden voor de brand, waaronder directeur Gerard Spiering. De rechtbank verklaarde de verdachten schuldig en veroordeelde ze tot voorwaardelijke gevangenisstraffen en taakstraffen. Spiering en de veiligheidscoördinator kregen een taakstraf van 240 uur. De veroordeelde productieleider kreeg 180 uur opgelegd.

Het drietal kreeg een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en een beroepsverbod van twee jaar. Chemie-Pack ontving een boete van vier ton.

Het OM had tegen de directeur, veiligheidscoördinator en productieleider celstraffen van respectievelijk vier, drie en twee jaar geëist.

De straf viel lager uit omdat er volgens de rechtbank geen bewijs is van opzettelijke brandstichting, omdat er geen slachtoffers zijn gevallen en omdat de overheid onvoldoende toezicht heeft gehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM), Chemie-Pack en de leidinggevenden gingen in hoger beroep. De eis van het OM is hetzelfde gebleven. Het feit dat Chemie-Pack een brandgevaarlijke situatie heeft gecreëerd, wordt gezien als opzettelijke brandstichting. 

Archiefbeelden: Brand Chemie-Pack

Chemische brand Chemie-Pack na uren bedwongen
Chemische brand Chemie-Pack na uren bedwongen