NFI-baas Reinout Woittiez, in wie de ondernemingsraad het vertrouwen heeft opgezegd, zit nog maar sinds 1 september 2014 op zijn post. 

Woittiez is als algemeen directeur verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie. Verder houdt hij zich bezig met de bestuurlijke en wetenschappelijke 'netwerken' en het thema strategie.

Woittiez was van 2003 tot 2012 directeur Sector Milieu en Veiligheid bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Hij was vanaf 2011 bovendien plaatsvervangend directeur-generaal. Daarvoor was Woittiez onder andere directeur opsporing bij de Algemene Inspectiedienst van het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

VVD

Woittiez is fractievoorzitter van de VVD in het algemeen bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Ook is hij hoofdredacteur van Liberaal Reveil, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de VVD. Woittiez verzorgt daarnaast trainingen voor de Haya van Somerenstichting, een opleidingsinstituut van de VVD.

Woittiez studeerde Biologie aan de Landbouw Universiteit in Wageningen (doctoraal in 1979) en promoveerde in 1986 aan de Vrije Universiteit.