Nederlandse militairen worden sinds begin 2014 ingezet voor de VN-missie Minusma in Mali. Dit is wat we weten over de Nederlandse missie in Mali.

Mali kampt al jaren met geweldadige extremisten.

Vooral het noorden is een broedplaats voor terroristen geworden. Ook ligt het land op een kruispunt van smokkelroutes voor wapens, drugs en illegale migratie.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders is de vrede er 'broos' en is het van belang dat de bevoling snel profijt zal hebben van het eerder dit jaar gesloten vredesakkoord.

In juni werd dit akkoord door de separatischtische Toareg en de regering van Mali ondertekend. 

Hiermee kwam er een eind aan een langlopend conflict. Mali hield in 2012 vrijwel op te bestaan. Een nieuwe opstand van Toeareg en een militaire staatsgreep werden gevolgd door een snelle opmars van groepen jihadisten.

Toen die het land onder de voet dreigden te lopen, greep Frankrijk begin 2013 militair in. Dat ingrijpen is later dat jaar omgezet in een VN-missie.

De Nederlandse soldaten proberen de veiligheid en staibiliteit in Mali te herstellen.

Als onderdeel van de United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma) heeft Defensie hier 450 militairen voor beschikbaar gesteld. Nederlandse commando’s vergaren inlichtingen in het noorden van Mali en analisten beoordelen de gegevens. Ook geven politietrainers les aan lokale agenten.

Aanvankelijk zouden ze zeker tot eind 2015 blijven, maar een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met verlenging van de Nederlandse bijdrage tot eind 2016. Minister Koenders denkt echter dat het best mogelijk is dat de missie nog langer gaat duren. 

Volgens het kabinet weegt het 'strategisch belang' van de missie zwaar voor Nederland.

Toenmalig minister Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) en minister Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) hebben in 2013 in beleidsdocumenten het belang van de missie benadrukt. 

Voor de toekomst van Europa, en Nederland, is het volgens hen belangrijk dat het rustig is in Mali.

De VN-missie volgt op een succesvolle operatie van de Fransen.

Begin 2013 begonnen de Fransen aan een militaire interventie in Mali, nadat Toeareg en aan al-Qaeda gelieerde rebellen grote delen van Noord-Mali hadden veroverd.

In zeer korte tijd werden de extremisten verdreven. Frankrijk trekt nu troepen terug, terwijl de VN-missie juist wordt uitgebreid.