Griekenland heeft maandagochtend na een urenlange vergadering een akkoord bereikt met de andere eurolanden, over de voorwaarden voor verdere onderhandelingen over nieuwe financiële steun van het land. 

Wat zijn de voorwaarden waaraan Griekenland moet voldoen voor nieuwe steun?

Hier moet het Griekse parlement uiterlijk woensdag 15 juli mee instemmen:

- Het btw-stelsel stroomlijnen. Er komen drie btw-tarieven: 23, 13 en 6 procent. Restaurants komen onder het hoge, standaard tarief te vallen. Primaire levensmiddelen, energie en water komen onder het middelste tarief van 13 procent. Het laagste tarief van 6 procent geldt voor medicijnen en theaterbezoek. De uitzonderingspositie die de toeristische eilanden genieten wordt gefaseerd afgeschaft. 

- Het hervormen van het pensioenstelsel, onder andere door de pensioenleeftijd te verhogen naar 67 jaar.

- Wetten die de onafhankelijkheid van het Griekse statistiekbureau Elstat garanderen.

- Een semiautomatische bezuinigingen op de uitgaven van de Griekse regering als het doel van een primair overschot (de inkomsten minus de uitgaven van de regering, exclusief de rentelasten op de staatsschuld) niet wordt gehaald.

Hier moet het Griekse parlement uiterlijk woensdag 22 juli mee instemmen:

- Het rechtssysteem verbeteren waardoor gerechtelijke procedures worden versneld en de kosten worden beperkt.

- De Europese richtlijn van het herstel en afwikkeling van banken omzetten in wetgeving.

In een samenwerkingsovereenkomst tussen Griekenland en de andere eurolanden is verder afgesproken dat:

- De privatisering van overheidsbezittingen wordt versneld. Staatsbezittingen worden overgeheveld naar een speciaal fonds, dat ervoor moet zorgen dat de verkoop en exploitatie ervan 50 miljard euro oplevert.

Daarvan wordt 25 miljard euro gebruikt voor de herkapitalisatie van banken. De andere 25 miljard wordt gebruikt om schulden af te lossen en om te investeren in de Griekse economie.

- Markten worden geliberaliseerd en de arbeidsmarkt wordt verder gemoderniseerd.

- De Griekse regering een financieringsbehoefte heeft van tussen de 82 en 86 miljard euro. Er wordt nog onderzocht of dit bedrag naar beneden kan worden bijgesteld via alternatieve belastingmaatregelen of meer privatiseringen.

- Er van dat bedrag 10 à 15 miljard euro nodig is om de buffers van Griekse banken te versterken.

- Griekenland al op korte termijn geld nodig heeft. Voor 20 juli is dat 7 miljard euro en nog eens 5 miljard medio augustus. Dit onderstreept de noodzaak tot een snelle implementatie van de gemaakte afspraken.

- Deze afspraken een minimumvoorwaarde voor Griekenland zijn om voor een derde steunpakket in aanmerking te komen. 

Er zijn ook toezeggingen gedaan door de eurolanden, namelijk:

- Dat kwijtschelding van schulden niet mogelijk is, maar er wel zal worden gekeken naar de mogelijkheid om de looptijd van leningen te verlengen en de rente te verlagen.

- Dat de EU Griekenland gaat helpen om de banencreatie de komende drie tot vijf jaar met Europees geld te versnellen. Het gaat om 35 miljard euro dat al voor de Grieken was gereserveerd. Dat geld is ook bedoeld voor het financieren van investeringen en economische activiteiten.