Het Binnenhof is dringend toe aan renovatie, waarvoor het vanaf 2020 waarschijnlijk 5,5 jaar dicht gaat. Een overzicht van gebruikers, geschiedenis en plannen.

Het Binnenhof wordt dagelijks gebruikt door honderden mensen. 

150 Tweede Kamerleden, 75 Eerste Kamerleden, fractiemedewerkers èn personeel van de Kamerbedrijven zelf. Alleen de Tweede Kamer telt al 622 eigen mensen.

Dan het ministerie van Algemene Zaken, meer onder meer de Rijksvoorlichtingsdienst en de premier in zijn 'Torentje'.

De ministerraad komt bijeen in de Trêveszaal. De Raad van State heeft op het Binnenhof ook een onderkomen: een vergaderzaal en werkplekken waaronder één voor de vicepresident. Dan is er de Ridderzaal, gebruikt voor plechtigheden en door de koning(in) om de Troonrede voor te lezen.

De geschiedenis start in de dertiende eeuw.

Het begint in 1229, toen Graaf van Holland Floris IV er een jachtslot aanlegde. Daarbij ontstond een dorpje dat zou uitgroeien tot ''Des Graven Haghe'', Den Haag.

Zijn kleinzoon, de roemruchte Floris V, legde de laatste hand aan de Ridderzaal. 'Der Keerlen God' stichtte er ook een kerk, waar mogelijk ook Johan van Oldenbarnevelt werd bijgezet, de raadspensionaris die in 1619 op het Binnenhof werd geëxecuteerd na een machtsstrijd met prins Maurits.

De restanten van de kerk zijn verweven met de onderkomens van de Senaat. De SP wil naar de resten van de raadspensionaris op zoek.

Meerdere keren dreigde het zijn functie kwijt te raken.

In de Franse tijd stond het Binnenhof een tijdje leeg en dreigde een andere bestemming. In 1848 werd daar ook over gedacht.

De nieuwe grondwet legde de de macht bij de Staten-Generaal en om dat kracht bij te zetten wilde men ergens anders heen. Luid protest voorkwam dat.

In 1992 kreeg het Binnenhof er veel nieuwbouw bij, er kwam een onder meer nieuwe plenaire zaal.

Het Binnenhof voldoet niet meer aan de wettelijke eisen en moet worden gerenoveerd.

In 2015 komt het onomstotelijk vast te staan: het Binnenhof wordt te krakkemikkig en voldoet niet eens meer aan de wet- en regelgeving. Uiterlijk over vijf jaar zal een grootscheepse renovatie beginnen. Een commissie onder leiding van oud-minister Liesbeth Spies doet onderzoek en komt met twee opties: kort of lang verbouwen.

Het kabinet kiest voor de korte optie, waarbij het Binnenhof vanaf 2020 voor 5,5 jaar helemaal dicht gaat voor een grondige renovatie. Volgens minister Blok (Rijksdienst) gaat een sobere verbouwing maximaal 475 miljoen kosten. De variant waarbij het Binnenhof open kan blijven zou nog eens 125 miljoen duurder uitvallen.

Ook de fracties van VVD en PvdA zijn voor die optie. De hele Tweede Kamer en de Eerste Kamer verhuizen dan naar het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. Deels vindt het Binnenhof tijdelijk onderdak in het pand van de Hoge Raad aan de Lange Voorhout.