Het Openbaar Ministerie vervolgt de NS en voormalige toplieden voor vermoedelijke malversaties bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Na directeur Timo Huges stapte ook president-commissaris Carel van den Driest op. Wat eraan voorafging:

10 februari 2015: Limburg maakt bekend dat NS-dochter Abellio vanaf eind 2016 het ov mag verzorgen als opvolger van Veolia. De opdracht voor vijftien jaar is in omzet 2 miljard euro waard. Veolia en Arriva waren ook in de race.

9 maart: De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt dat NS bij de aanbesteding de Spoorwegwet heeft overtreden. Veolia klaagde dat NS onder meer te hoge prijzen vraagt voor het gebruik van kaartautomaten en chippalen.

NS meldde eerder die dag nog dat het zich niet schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik en geen boete krijgt. De ACM laat echter weten dat het onderzoek nog loopt.

Gerommeld

28 april: NS openbaart zelf dat bij de aanbesteding is gerommeld door dochterbedrijf Qbuzz, dat binnen Abellio voor het busvervoer zorgt. Qbuzz kreeg vertrouwelijke informatie van een medewerker van Veolia. NS zegt dat directeur Timo Huges "geen kennis had van de geconstateerde onregelmatigheden".

28 april: Limburg en Veolia zijn "verbijsterd". Minister Dijsselbloem van Financiën, namens de Staat enig aandeelhouder, noemt de onregelmatigheden "volstrekt onacceptabel".

29 april: Limburg verscheurt het contract met Abellio.

30 april: Het OM kijkt of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Nummer 2

2 juni: Limburg gunt het ov aan Arriva, de eerdere nummer 2 in de aanbesteding.

3 juni: De FNV zegt het vertrouwen op in Timo Huges en stelt dat NS zijn betrouwbaarheid heeft verloren.

3 juni: De ACM schrijft dat de top van zowel NS als Abellio wel degelijk wist van het gesjoemel. NS speelde concurrentiegevoelige informatie van Arriva en Veolia door aan Abellio. Daarmee is de wet overtreden. De toezichthouder benadrukt dat dit niet het werk was van een individuele NS-medewerker en ook geen op zich staand incident.

3 juni: In de Tweede Kamer klinkt ongezouten kritiek op de affaire. Zo stelt de PvdA: "Het overtreden van de wet, zeker door een publiek bedrijf, is onacceptabel."

5 juni: Volgens De Telegraaf heeft Huges tegen de regels in een mail voor hem met vragen van vervoersbedrijf Veolia doorgestuurd naar Qbuzz.

5 juni: Dijsselbloem roept de top van vervoersbedrijf NS op het matje. De minister noemt de zaak "zeer ernstig" en de feiten stapelen zich volgens hem "steeds verder op". Hij nodigt de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van bestuur daarom direct na de ministerraad uit voor een gesprek.

5 juni: De Raad van Commissarissen van NS zegt het vertrouwen in Huges op. De NS-topman trekt zijn conclusies en vertrekt. Hij krijgt ook geen vertrekpremie mee.

5 juni: Dijsselbloem onderzoekt of er aangifte tegen Huges gedaan moet worden. De NS moet volgens de minister een "diep cultuurveranderproces" ondergaan.

19 juni: De NS zegt geld terug te willen van Huges. Het gaat om het bedrag dat hij kreeg als variabele beloning voor zijn prestaties in 2014.

23 juni: Huges betwist dat hij op 5 juni per direct ontslag heeft genomen, nadat de raad van commissarissen het vertrouwen in hem had opgezegd. Hij is van mening dat hij op die dag alleen zijn ''bestuurstaak heeft neergelegd'', schrijft Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister heeft de raad van commissarissen het ontslag niet schriftelijk vastgelegd.

25 juni: Het Openbaar Ministerie doet stafrechtelijk onderzoek naar vermoedelijke malversaties bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. Daarom stapt de voorzitter van de raad van commissarissen van de NS, Carel van den Driest, diezelfde dag nog op. Hij zegt zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken rond de aanbesteding. Vicevoorzitter Truze Lodder neemt zijn taken waar.

21 juli 2016: Het OM bevestigt de vervolging van de NS en meerdere voormalige toplieden van het spoorbedrijf en zijn dochterbedrijven. De hoofdverdachten zijn NS Groep NV en een oud-bestuurder, een bestuurder van de transportholding van Abellio, twee bestuurders van QBuzz en een externe adviseur. Zij worden verdacht van valsheid in geschrifte en/of omkoping en het schenden van bedrijfsgeheimen bij de aanbesteding van het Limburgse openbaar vervoer.