De Nederlandse Spoorwegen nemen voor miljoenen software af van het Portugese bedrijf SISCOG. Hoeveel deze orders na 22 jaar precies waard zijn, wil het bedrijf niet zeggen. 

Via andere klanten valt wel een beeld te krijgen.

In Londen maakt Transport for London (TfL) gebruik van de software van SISCOG. Omdat dit een overheidsorgaan is moet de organisatie openheid van zaken geven en is te zien hoe het contract voor licenties daar in de boeken staat. 

Bij TfL wordt sinds 2006 gewerkt met de software van SISCOG voor het inplannen van personeel op de Londense metro. De software voor aanbestedingplichte projecten staat voor een waarde tussen de 1-5 miljoen pond op de lijst

Daarnaast geeft het bedrijf maandelijks ruim 43.500 pond (ruim 60.600 euro) uit aan onderhoud van de software van SISCOG. 

Verschil

Een groot verschil met de NS is wel dat in Londen slechts één module van SISCOG wordt gebruikt: Crews. Bij de NS gaat het om meer, omdat de software breder wordt ingezet.

Zo is er een speciaal voor de NS ontwikkelde module (Crews_NS) en zijn er andere projecten: Escalas, RTD en Tutis. Wat deze kosten zijn, wil het spoorbedrijf niet zeggen.

Tutis

In 2014 werd het project Tutis gestart, een pilot voor de inzet van planningssoftware voor het personeel van Veiligheid en Service. Dat kostte 154.758 euro aan licenties en 348.000 aan maatwerk aanpassingen. Dat bedrag overschrijdt de aanbestedingsgrens al.

Voor het project hebben onderhandelingen plaatsgevonden. SISCOG wilde bijvoorbeeld niet hebben dat de pilot op ieder moment door de NS kon worden gestopt of er met het project zou worden begonnen voor het contract was uitonderhandeld en de NS wilde een specificatiefase zonder dat dit de prijs van het project mocht beïnvloeden.

Contracten

Maar de NS sluit meer contracten met SISCOG. Zo werd uit een presentatie van de zomer van 2014 duidelijk dat er drie contracten opnieuw moeten worden gesloten. In de presentatie van de NS staat dat dit noodzakelijk is, omdat de huidige overeenkomsten niet meer voldoen aan de wensen van de NS.

Het eerste is een Dossier Financiële Afspraken (DFA) voor de prijs die voor de licenties moet worden betaald.

Het tweede contract, de Further Agreement License, bepaalt het intellectueel eigendom en de voorwaarden waaronder de software mag worden gebruikt. De laatste is een Escrow Agreement, waarin wordt afgesproken dat de broncode van de software wordt veiliggesteld en onder welke voorwaarden de NS erbij mag.

Lees hier de correspondentie tussen de NS en NU.nl over dit artikel.