Het is woensdag weer verantwoordingsdag, de dag waarop het kabinet in een stapel jaarverslagen verantwoording aflegt aan het parlement over het vorige kalenderjaar.

Het gaat dan zowel om de besteding van belastinggeld door de overheid, als om het gevoerde beleid.

De minister van Financiën is degene die op deze derde woensdag in mei (als tegenhanger van Prinsjesdag op de derde dinsdag in september) de rapporten aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Na hem is het de belangrijkste controleur van de overheidsuitgaven, president Saskia Stuiveling van de Algemene Rekenkamer, die haar visie op het afgelopen jaar aan de Kamer aanbiedt.

Openbaar

Minister Jeroen Dijsselbloem biedt de rapporten om 13.00 uur aan in de Tweede Kamer. Op dat moment worden ze ook openbaar. De Rekenkamer wijst in zijn rapporten altijd op 'onvolkomenheden' in de verantwoording en waarschuwt ministeries die hun zaakjes niet goed op orde hebben.

De Tweede Kamer debatteert volgende week met premier Mark Rutte en met Dijsselbloem over de Rekenkamerrapporten en de jaarverslagen van de ministeries.