Woensdag 13 mei is het precies 15 jaar geleden dat de woonwijk Roombeek door ontploffingen na brand bij vuurwerkbedrijf S. E. Fireworks werd getroffen. 

Bij de ramp kwamen 23 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. De woonwijk werd nagenoeg van de kaart geveegd. De vuurwerkramp en zijn nasleep in beeld:

13 mei 2000: Verwoestingen in de wijk Roombeek l Foto: HH

Brandweermannen rusten uit:

Een brandweerman brengt een hond in veiligheid:

Woonhuizen zijn totaal weggevaagd of verwoest: 

Overzicht van de ravage op het terrein van de vuurwerkopslagplaats:

14 mei 2000: Het nablussen is de hele nacht doorgegaan:

Koningin Beatrix en premier Wim Kok bezoeken de getroffen wijk:

​Twee weken na de ramp is Roombeek nog volledig afgesloten:

Begin 2001 starten de saneringswerkzaamheden:

Herdenkingsbijeenkomst, een jaar na de ramp:

Premier Balkenende bezoekt in 2004 de wederopbouw van Roombeek:

Een aangeslagen oud-premier Kok bij de herdenking in 2010: 

Nieuwbouw in de wijk Roombeek: