De Griekse staatskas dreigt weer geheel leeg te raken. Een verlenging van het tweede hulppakket ligt op tafel, maar het Zuid-Europese land wordt het maar niet eens over de voorwaarden met zijn geldschieters.

Tot nu toe kwamen de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Europese Centrale Bank (ECB) in 2010 overeen dat Griekenland een noodlening van 110 miljard euro zou krijgen. In 2012 werd nog eens een hulppakket van 130 miljard euro toegezegd door de partijen die ook wel worden aangeduid als de trojka. 

Griekenland heeft nog 7,2 miljard euro tegoed uit het tweede hulppakket, maar het land kan daar pas aanspraak op maken als er overeenstemming is over bezuinigingen en hervormingen. Daar steggelen de partijen al sinds 20 februari over toen een voorlopig akkoord werd bereikt.

Wat zijn de afspraken?

De huidige Griekse regering van premier Alexis Tsipras is begin dit jaar gekozen met de belofte een einde te maken aan de flinke bezuinigingen. Dat maakt de onderhandelingen met de trojka, die inmiddels wordt aangeduid als de 'Groep van Brussel', niet eenvoudiger. 

De enige echte verandering van de laatste weken is de situatie rond de flamboyante minister van Financiën Yanis Varoufakis. Naar verluidt is Tsipras ontevreden over diens optreden. De onderhandelingen namens de Grieken binnen de Groep van Brussel wordt daarom door iemand anders gedaan.

Varoufakis blijft wel het aanspreekpunt binnen de Eurogroep, de ministers van Financiën van de eurozone.

Hoe nu verder?

De eurolanden manen de Grieken om met concrete en geloofwaardige plannen te komen omtrent de lonen en pensioenen, maar in het land worden de stemmen om hier niet aan te tornen steeds luider.

Intussen moeten steeds meer delen van twee hulppakketten worden terugbetaald. Vooral de leningen van het IMF vormen een grote last. In juni moet een gebundelde betaling van 1,6 miljard euro worden overgemaakt.

Gezien de moeite van eerdere Griekse betalingen aan het IMF, wordt dat voor het land een heel lastige opgave.

Nog een schuldenkorting?

De regering in Athene zoekt naar manieren om de torenhoge schuld houdbaar te krijgen, maar nog een gedeeltelijke kwijtschelding van de schuldenlast, zoals in 2012, zit er niet in.

Daarbij geeft kwijtschelding wel iets meer ruimte, maar het directe effect blijft beperkt. Op de leningen van de Europese Unie en de ECB wordt al bijna geen rente betaald en de looptijden zijn lang.

Wel kan het vertrouwen toenemen als de totale schuldlast wordt verminderd en als groeiplannen mogelijk worden gemaakt.   

De eurolanden zijn de grootste geldschieters van Griekenland, Nederland leende het land tot nu toe 11,9 miljard euro.

Vooralsnog wordt er niet hardop gesproken over een derde noodpakket, maar het einde van de problemen voor Griekenland is nog niet in zicht als het resterende deel van het huidige programma wordt overgemaakt.

Aflossing Griekenland

Bron: WSJ© NU.nl/Jerry Vermanen