Schitterende documentaireserie over onze vaderlandse zeevaartgeschiedenis. De handel, de ontdekkingsreizen, de kolonisatie: in de zestiende eeuw heeft Nederland zijn vleugeltjes over de hele planeet uitgestrekt.

Het is nauwelijks te geloven dat we eeuwen later een volk zijn geworden waarvan een onevenredig groot deel niet eens meer zin heeft om zijn bed uit te komen. Dat was in de zestiende eeuw wel anders, toen ondernemers en kooplui samen een kapitaal op tafel legden om te investeren in schepen en zeevaart. De overzeese handelsbetrekkingen werden soms goedschiks, soms kwaadschiks op poten gezet, en Amsterdam werd een van de meest bloeiende havensteden van Europa.

De opbouw

Een eeuw na de eerste expedities was de overzeese handel geheel in Nederlandse handen, zoals deze DVD laat zien. Deze geschiedenis wordt verbeeld met stukjes gedramatiseerde documentaire, en daarnaast moeten de makers er een leuke klus aan hebben gehad want zij hebben op elk plekje gefilmd waar de Hollanders vaste voet aan wal hebben gezet. Overal dus.

Met oude kaarten, tekeningen en schilderijen wordt de beeldloze verhaallijn verder ingekleurd, en de commentator praat - op locatie - de geschiedenis aan elkaar. Hij zoekt naar de restanten van de Hollandse koopmansdrift, en geeft hiermee een prachtige beelden van oude forten, ruïnes, huizen, culturele invloeden en stijlen, en andere artefacten.

Ontberingen

Het is machtige televisie. Interessant, opzienbarend, en educatief. Op zee wemelde het van de piraten, en met de concurrerende handelaars als de Portugezen en Spanjaarden liep het vaak op vechten uit.

Maar de fanatieke handelsgeest liet zich door zulke obstakels niet verdringen: noch de zware orkanen waar ze in terecht kwamen, noch de ontberingen op het schip zelf als ziektes en ruzies, of de onbekende volkeren die de Europeanen niet altijd met warme armen wilden ontvangen. Kannibalen hebben menig Hollands boutje verschalkt, en gezagvoerders legden het loodje door indianen met giftige pijlen.

Navigatie

Ook de schepen zelf en de instrumenten die ze hadden om te navigeren konden wel wat vooruitgang gebruiken. Maar door de Hollandse hardnekkige traditie om alles op te schrijven en in kaart te brengen, werden de middelen om de bestemming snel te vinden steeds geavanceerder. En dankzij die overleveringsdrift met de pen krijgen wij een buitengewoon gedetailleerd beeld van deze overzeese avonturen.

De producenten hadden de beschikking over een schat aan informatie, en soms bekruipt je het vermoeden dat ze honderden uren documentaire hadden kunnen maken. De geïnteresseerde zou die honderden uren trouwens ook met plezier uitzitten.

Indeling

De DVD bestaat uit 4 disks en 14 hoofdstukken, plus nog een extra documentaire over het VOC Schip 'De Amsterdam'. Want de Verenigde Oost-Indische Compagnie, met hun Heeren Zeventien, speelt natuurlijk een hoofdrol in de historie van onze zeehandel. Per hoofdstuk wordt de Hollandse handelsgeest, later omgezet in expansiedrift en kolonisatie, verteld.

En reizen we mee van de Caraïbische eilanden naar Indonesië, Sri Lanka, Ceylon, Japan, Taiwan & Thailand, India, Noord-Amerika, Brazilië, West en Zuid-Afrika, Maleisië, Australië en Nieuw Zeeland. Met per land de koopwaar die ons fortuinen heeft opgeleverd.

De Gouden Republiek van de Lage Landen heeft op alle continenten haar sporen nagelaten: hele mooie, hele constructieve, ook destructieve - niets wordt overgeslagen in deze complete reeks. Na het zien van deze DVD zul je de Amsterdamse grachten met hele andere ogen bekijken, en word je geprikkeld om zelf de musea af te struinen voor al die tastbare herinneringen aan de Gouden Eeuw.

Wat een geschiedenis.

Bestel deze dvd direct:


Nederlanders Overzee (4DVD)