Met de bioscoopuitbreng van The Da Vinci Code voor de deur (18 mei is het zover) trekt de secundaire markt aan. Meepikken, die graantjes! Onderbouwen, die handel. Of in dit geval: ontmaskeren, die troep!

We gingen er eens goed voor zitten. De Da Vinci Code ontmaskerd? Ha, 't mocht eens tijd worden dat hoog gekwalificeerde literatuurkenners zich officieel zouden uitspreken over de bedenkelijke kwaliteit van Dan Brown's vliegveldproza, en over 's mans irritante gewoonte om werkelijk ieder hoofdstuk met een cliffhanger af te sluiten. Laat maar komen, dachten we, dat negatieve oordeel over deze over het paard getilde über-bestseller. Maar binnen de kortste keren bevonden we ons al in het andere kamp en stonden we aan de kant van Brown.

Agenda

Want wat blijkt? Deze oorspronkelijk voor de televisie gemaakte productie heeft een geheel eigen agenda, te weten de Christelijke. In de optiek van de makers is Brown's boek niet gewoon slecht, maar ronduit gevaarlijk. Want, zo vertelt ons de vertrouwenwekkend grijze presentator, die Brown vertelt niets dan antichristelijke leugens. En dat terwijl hij doet alsof hij de waarheid in pacht heeft. Als deze beschuldiging wordt gedaan is De Ontmaskering krap één minuut bezig, maar serieus valt de film dan al niet meer te nemen. Want we menen ons toch echt te herinneren dat The Da Vinci Code in boekhandels doodgewoon op de fictieafdeling staat. En Brown heeft er in interviews nooit een punt van gemaakt: zijn boek is niets meer en niets minder dan een cocktail van losse en vaste theorietjes en ideetjes en vooral heel veel verzinsels. Vooral niet te serieus nemen, aldus steevast de nieuwbakken multimiljonair.

Stoelpoten

Maar Brown's kanttekeningen zijn niet bevredigend voor de presenterende reli-grijsaard en de door hem ingehuurde experts (van achteraf-universiteitjes, dat spreekt), die met frisse fundamentalistische moed aan de stoelpoten van de bestseller beginnen te zagen. Zelfs die status van bestseller wordt het boek trouwens misgund, want herhaaldelijk wordt betoogd dat De Heilige Schrift pas echt vaak over de toonbank is gegaan. En dat nog wel in meer dan 2000 talen, lekker puh. Daar kan die kwajongen van een Brown nog een puntje aan zuigen!

Deskundologen

Geen spaan laten de kenners vervolgens van zijn schrijfsels heel. En ze hebben ongetwijfeld op alle fronten gelijk, behalve dan als het gaat om de noodzaak van hun eigen inspanningen. We moeten immers de eerste lezer van Brown's gevaarlijke vlugschrift nog tegenkomen die er van in een geloofscrisis is geraakt. Maar dat deert deze deskundologen niet. Op de man spelen durven ze ook. Een hoogleraar in de wijsbegeerte waagt het zelfs om Brown "a pretty bad man" te noemen. Die kan hij in z'n zak steken! Maar om positief te eindigen: het is zeker niet zo dat de productie geen boeiende wetenswaardigheden bevat. Mijn kennis over kruisigingen bijvoorbeeld heb ik even lekker kunnen (excusez le mot) bijspijkeren.


Bestel deze dvd direct:


Ontmaskering Van De Da Vinci Code