Uitstekende documentaire-serie waarin de opkomst en ondergang van vier oude, machtige beschavingen wordt belicht.

Wie de pech heeft om in de schoolbanken geen geschiedenisleraar te hebben gehad om de oudheid te doen herleven, krijgt met deze DVD-serie een fraaie herkansing. Zorgvuldig wordt de opkomst en ondergang van oude beschavingen verbeeld en verteld op vier schijfjes van elk circa 50 minuten. Met talking heads van wetenschappers, beeldreportages van tastbare resten die de tand des tijds hebben doorstaan zoals standbeelden en gebouwen, kleine stukjes gedramatiseerde historie en wat animatie om legertactieken of de bouw van architectonische kunststukken te verhelderen.

Egyptische farao's

Disk 1 heet Dood aan de Nijl - het einde van de Farao's: over het Egyptische rijk met nog altijd het raadsel van die piramides. Hiërogliefen vertellen het verhaal van de farao's, en hoe Egypte een stabiele, nauwelijks veranderende samenleving kende gedurende 30 dynastieën. Het eind van deze beschaving wordt ingeluid als de Romeinen aan de poort staan. Caesar en Marcus Antonius kon Cleopatra nog net aan: tegen de schrandere Octavianus moest ze het afleggen, en zij verkoos de dood boven een smadelijke afgang in Rome.

Darius versus Alexander

De tweede disk heet Storm over Perzië. Die heeft als thema het grote Perzische Rijk, maar de focus ligt vooral op de legendarische krachtmeting tussen de Perzische Koning Darius en stormram Alexander de Grote. De jonge hond uit Macedonië verpletterde de heerschappij van Darius, die als zoveelste troonopvolger van het continu machtige Perzische rijk in feite geen flauw benul had van oorlogsvoering. Darius was geen match voor waaghals Alexander en zijn militaire talent. En het is opvallend hoe religieuze idioten aldaar heden ten dage druk bezig zijn om dit gebied ver onder het peil van die grootse beschaving van duizenden jaren geleden te brengen.

Carthago

De derde, De Val van Carthago, vertelt het verhaal van Hannibal, de Carthaagse strateeg. Beroemd is hoe hij bij de Tweede Punische Oorlog met olifanten - hét afschrikmiddel voor de Romeinse vijand - via Zuid-Frankrijk over de Alpen is getrokken om de Romeinen in de noordelijke flank aan te vallen. Ook wordt geschetst hoe geavanceerd de bouwtechniek en visie van de Feniciërs indertijd waren: Carthago was een havenstad met bloeiende handel en kende een uitgekiende bouwstijl van verdedigingsmuren. Hannibal was een geduchte tegenstander, maar werd uiteindelijk tóch door de Romeinse legers van Scipio verslagen.

Rome

De slag om Rome laat zien hoe het onmetelijke Romeinse Rijk na 1000 jaar van binnenuit werd verzwakt. Nadat de poorten open gingen voor Noord-Europeanen, ging het bergafwaarts met de Romeinse oppermacht. Ze was niet bestand tegen de drommen immigranten die zich op Romeins grondgebied bleven gedragen zoals thuis, in tegenstelling tot Rome's vroegere methodiek die eeuwenlang werkte als "When in Rome, be as the Romans". De Germaanse dorpsgemeenschappen hanteerden hun eigen gebruiken, tradities en cultuur, wat gaandeweg werkte als splijtzwam op Romeins territorium.

Slordige vertaling

Zoals deze vierdelige documentaires laat zien, is de geschiedenis een herhaling van zetten. Grote imperiums groeien naar een hoogtepunt, waarna ze worden aangevallen door een andere opkomende grootmacht. Alhoewel deze geschiedenis in vogelvlucht wordt behandeld, krijgt de kijker toch een redelijk overzichtelijk beeld van deze vier beschavingen, waar vreemd genoeg de Griekse niet bij zit. En het enige smetje op deze verder vlekkeloos geproduceerde DVD-serie is de Nederlandse vertaling, die niet alleen bij de namen van de voice-over zoals Cheops, Octavianus, Troje en Carthago nogal eens de plank misslaat, maar ook consequent slordig is met jaartallen en vertaling in het algemeen. Laat de ondertiteling dus maar zitten, maar het is wel heel jammer van zo'n topserie. En het kost ze een ster, echt.


Bestel deze dvd direct:


Rise and fall of great empires