Remake van een klassieker met Michael Caine, wiens schoenen voor deze versie zijn aangetrokken door de Engelse posterboy Jude Law.

Cult

In 1966 had Alfie een cultstatus. Een seksueel actieve maar vooral losbollige dandy, was voor die tijd een behoorlijk vooruitstrevend thema. De religieuze kuisheidsgordels waren net aan het loskomen, dus zo'n gulle minnaar als Alfie, die ongecompliceerd achter elk rokje aanrende, had appeal genoeg voor bioscoopgangers. Vrije seks werd gekenmerkt door emotionele afstandelijkheid: de wip was voor de fun en verder niets. Maar anno 2004 blijft er van zo'n geilneef weinig overeind behalve het benodigde apparaat. Cockney Caine Jude Law heeft de ondankbare taak om de Cockney-Brit Michael Caine naar de kroon te steken. Dat is al een heidens karwei want Caine is een acteur van wereldproporties, en bovendien zit het tij hem ook niet mee. Rondraggende mannen met bindingsangst worden tegenwoordig eerder als pathetische angsthazen beschouwd dan als een stoere vent met gezonde appetijt, die dames met dezelfde appetijt met liefde bedient van zijn kunsten.

Eierendoos

Daarom faalt deze versie van Alfie op twee fronten. Dat Alfie van bed naar bed zwermt is weliswaar nog immer van deze tijd, maar zulks heeft qua nieuwswaarde inmiddels het gewicht van een lege eierendoos. Ten tweede blijkt Alfie ook niet de losbol te zijn die hij graag wil wezen. Als hij door zijn gedrag uiteindelijk in zijn dooie eentje de kerstkalkoen moet aansnijden, wordt Alfie verdrietig en moet Alfie huilen. Alleen is het hem niet gelukt om zich in de voorafgaande anderhalf uur te manifesteren als vrolijke freewheeler met wie we eigenlijk best kunnen meeleven. Alfie is een knappe vent maar als persoon volstrekt nietszeggend. Hij is een vat vol stuiterend testosteron en ook nog eens vreselijk zelfingenomen, wat wordt versterkt door de stijl van filmen. Alfie kijkt vaak direct in de camera (aan de kijker) en schept dan nog eens extra op over de veroveringen die we zelf ook wel kunnen zien. Chapeau Alfie: die kalkoen mag je helemaal zelf opeten.


Bestel deze dvd direct:


Alfie (2004)
Jude Law