Tweede seizoen van Edgar Reitz' fabuleuze trilogie waarin de geschiedenis van Duitsland wordt verteld vanuit de vele generaties van de familie Simon uit het dorpje Schabbach.

Literair

De eerste serie Heimat begon net na de Eerste Wereldoorlog en liep door tot 1982. Het was een ambitieus project van Reitz, fabuleus geproduceerd en met een fraai literaire verteltrant. De New York Times roemde de tv-serie als de beste aller tijden, en Reitz kreeg meer budget toegewezen om zijn magnum opus uit te breiden. Dat deed hij met Heimat 2 en 3, en van Heimat 2 is inmiddels de DVD-box verkrijgbaar waarop met 7 DVD's zo'n 25 uur televisie. Reitz zelf omschrijft elke episode van Heimat 2 als een film, door de lengte per aflevering - circa 2 uur.

Der Musiker Hermann

Heimat 2 heeft Hermann Simon als centraal personage, en zijn verhaal begint in 1960. Hermann is muzikaal getalenteerd, en laat het dorp Schabbach achter zich om zijn horizon te verbreden. Hij vertrekt naar München waar een conservatorium is gevestigd. Hermann knoopt een innige vriendschapsrelatie aan met de Chileense Juan en zijn liefde Clarissa, die allebei muziek studeren. Het is een tijd van experimentele kunst dus ook veel avantgardistische muziek, zoals indertijd overal in Europa. De banden met traditionele muziekvormen blijven overheersend, maar het was het tijdperk van grensverleggende nouveautés, waarvan Reitz prachtige demonstraties geeft.

Studenten

In dit nieuwe epoque van de linksige studentenbewegingen, experimentele kunst en vrijere seksuele moraal, spelen wederom de belangrijke, historische gebeurtenissen van die tijd een grote rol. Het proces van Eichmann, de bouw van de Berlijnse Muur en de opkomst van de Rote Armee Fraktion. Meer dan de eerste Heimat-reeks, lijkt deze tweede serie op de Italiaanse productie La Meglio Gioventu. Die speelt zich ongeveer af in dezelfde periode, en begint eveneens in het studentenleven. Dat zijn interessante keuzes, omdat in die kringen vele revoluties werden en worden ontketend: studenten hebben de intelligentie om te onderscheiden wat er mis is, de ideologie om daden te stellen, en de jeugd om de gevolgen ervan nog niet te overzien.

De Duitser

Maar naast revolte en kunst, is Heimat 2 ook een portret van de archetypische, gepassioneerde Duitser met zware ziel. De liefdes van deze personages zijn lang, hartstochtelijk en serieus, er zijn scherpe melodramatische curven en sommigen sterven een onverwachte dood. Het is qua opzet niet als de eerste serie, waarin zoveel personages werden opgevoerd dat die een redelijk veelomvattend beeld gaven van Duitsland tijdens de vorige eeuw. Reitz heeft zich hier toegespitst op deze groep mensen, en kan door het kortere tijdsbestek van 8 jaar veel dieper ingaan op hun karakters en motieven.

En daarbij kan die man filmen als de beste: nog steeds hanteert hij de deels full colour deels zwart/wit stijl, met adembenemende overgangen tussen totaalfotografie en close-ups. Het is kunst die gaat over kunst, waarbij de artistieke ontwikkelingen zijn gelieerd aan de historische omwentelingen van een land dat nog steeds met zelfonderzoek bezig is.


Bestel deze DVD direct:


Heimat - Serie 2 (7DVD)