TV-serie die zich afspeelt tijdens The Great Depression. Dit is alweer een verbijsterend goede productie van tv-station HBO, dat nu qua tv-series beslist een topstatus inneemt.

Absurdisme

Welkom in de bizarre wereld van Carnivàle. Een absurdistische serie met mystiek, een merkwaardige maar uiterst intrigerende cast, een geweldig verhaal, een zweem van horror, en een magnifieke art director die het tijdperk van The Great Depression weergaloos heeft neergezet. Dit is het eerste seizoen dat nu op DVD is uitgebracht, en die net zo'n vaste schare verknochte fans heeft gegenereerd als The Sopranos (ook alweer van HBO).

Nieuwe Messias

Twee mannen vormen de rode draad: de eenvoudige boerenjongen Ben Hawkings (Nick Stahl), en de religieuze Brother Justin (Clancy Brown). Ben sluit zich na de dood van zijn moeder aan bij het rondreizende gezelschap Carnivàle, dat nog het meest wegheeft van een Parade avant-la-lettre. Hun karavaan trekt door de Verenigde Staten, waar het berooide gepeupel zich vergaapt aan de Siamese tweeling, de vrouw met de baard, de waarzeggers, de erotische danseressen, het reptielmens, de reus, en meer van zulke mutanten en bovennatuurlijk begaafde mensen. Ook Ben bezit een gave waarmee hij uitgroeit tot de populairste attractie: hij kan mensen genezen, en wordt gezien als een nieuwe Messias.

Religieuze beloftes

Analoog aan de belevenissen van dit boeiende gezelschap, zien we de opkomst van Brother Justin. Ook hij lijkt zijn boodschappen direct van de Almachtige te krijgen, en in dat tijdperk van ellende en schaarste zijn mensen maar al te zeer bereid om hoop te putten uit het bovennatuurlijke. De dreiging die hiervan uitgaat, ligt natuurlijk besloten in het feit dat de mens in vervoering kan raken door religieuze beloftes, maar daar hun eigen aardse verwachtingen aan gaan koppelen. En als die niet uitkomen, zijn de rapen gaar.

Nieuwe bijbel

Carnivàle zou je kunnen beschouwen als een soort van nieuwe bijbel die in begin vorige eeuw is gesitueerd. Het heeft dezelfde elementen: de strijd van goed tegen kwaad, de mystiek, de mirakels, en vooral de turbulenties van De Goddelijke Boodschap die ondanks alle goede bedoelingen toch blijft conflicteren met de menselijke eigenschappen. Mocht die nieuwe bijbel wat hoogdravend klinken: uit alles blijkt hoe enorm secuur en creatief scenarist Daniel Knauf te werk is gegaan. En wat al helemaal knap is, is hoe hij het oude verhaal met contemporain inzicht heeft neergezet. Meesterlijk, zondermeer.