5-delige documentaire van de BBC waarmee het verloop van de nucleaire oorlog op onze planeet wordt weergegeven.

Elk van de 5 delen van één uur wordt aangekondigd door een leader met de omineuze tekst dat er voldoende nucleaire wapens op deze aarde zijn om de mensheid uit te vagen. Deze documentaire laat de opbouw zien van dit vernietigende wapenarsenaal en de crises die ermee gepaard gingen.

Koude Oorlog


De spits wordt afgebeten met de Cuba-crisis, toen Kennedy en Chroestjow lijnrecht tegenover elkaar stonden. In het tweede deel staat het Manhattan Project centraal, en in 3 de Superbomb ofwel de waterstofbom. In al deze drie delen gaat het vooral om de militaire machtsstrijd tussen de Verenigde Staten en de USSR.

In deze deels gedramatiseerde drie delen is spionage via overlopers en dubbelagenten van cruciaal belang geweest. We zien spionnen als Penkovksi en Fuchs aan het werk, en tussen de gedramatiseerde scenes door laten ze de archiefbeelden zien die indertijd zijn gemaakt door de KGB, CIA en MI6. Spannend spul.

Impact


De historische importantie van deze eerste drie delen daargelaten, de Koude Oorlog is inmiddels ten einde. Moge de gruwelijk destructieve kracht die de bommen in Hiroshima en Nagasaki hebben laten zien hun impact nooit verliezen. Een boodschap die vooral in het vijfde deel gewicht krijgt, als het aandachtspunt verschuift naar de nucleaire wapenopbouw in de islamitische wereld.

Actualiteit


De eerste drie delen hebben nog een zweem van Sean Connery´s James Bond over zich. Iedereen rookt sigaretten en microfilmpjes werden in een doos chocolaatjes verborgen. Met het beëindigen van het tijdperk van de Koude Oorlog is die dreiging afgewenteld, maar bij het laatste deel steekt de actualiteit zijn lelijke kop om de hoek.

Hoofdrol Nederland


Het naïeve veiligheidsreglement van Nederland speelt in deel 5 een kardinale rol in de nucleaire bewapening van de islamitische wereld. In de jaren 70 was een Pakistaanse wetenschapper werkzaam in Nederland, Kahn, en die kon met het grootste gemak topgeheimen doorspelen naar zijn thuisbasis. Het duurde sowieso jaren voordat ze in Almelo doorhadden wat de Pakistaanse wetenschapper had gelekt. Kahn heeft ook nucleaire geheimen doorverkocht aan Noord-Korea, Libië en Iran, en de man is er flink rijk mee geworden.

Menselijke zwakheden


Als er iets is wat uit deze documentaireserie blijkt, is hoe gevoelig nucleaire geheimen zijn voor menselijk falen en menselijke zwakheden. Geld, het eigen hachje, of zorgen om de familie zijn eenvoudige drukmiddelen om dodelijke geheimen te laten lekken. Dat, en een bepaald machtsgevoel om de geschiedenis te kunnen bepalen, waarbij patriottisme of een politieke overtuiging veelal secundair is.

Status aparte


Wat dat betreft neemt Mordechai Vanunu in deel 4 eigenlijk een status aparte in. Deze klokkenluider van het Israëlische atoomprogramma is veroordeeld tot 18 jaar in het cachot. Hij handelde noch uit eigenbelang noch uit patriottisme. Hij heeft overwogen Boeddhist te worden, en het ziet er eerder naar uit dat de man op eigen houtje een bijdrage wilde leveren aan de wereldvrede. Een pijnlijk geval van David versus Goliath.