Op wie lijkt Obama, op wie lijkt McCain? Check het met deze degelijk geproduceerde DVD-box met documentaires van vijf beroemde presidenten.

De mannen zijn George Washington, Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Richard Nixon en George Bush Sr. Tussen de eerste en de laatste zitten een paar eeuwen.

Het is ook geen willekeurige keuze, want uit deze documentaires is op te maken dat iedere president de VS op een bepaalde manier hebben gevormd met belangrijke, verstrekkende beslissingen.

Omwentelingen

Zo was George Washington de president die de VS onafhankelijk maakte en het Britse leger versloeg. Abraham Lincoln schafte de slavernij af, Theodor Roosevelt hief de macht van de monopolies op en schiep naast het Panama-kanaal ook het moderne model voor het presidentschap.

Nixon, de arme man, zal voornamelijk herinnerd worden van Watergate en George Bush Sr. van de Eerste Golfoorlog.

Stambomen

De documentaires zijn elk circa 50 minuten, en daarin wordt in de eerste helft veel aandacht besteed aan hoe de mannen opgroeiden.

Uit wat voor nest kwamen ze, hoe waren hun vaders, kwamen ze uit een familie met geld en aanzien of werkten ze zich omhoog, sloten ze verstandshuwelijken of huwelijken uit liefde, enzovoorts.

Biografen

Voor de talking heads zijn mannen en vrouwen aangetrokken die de biografieën van deze presidenten hebben geschreven.

Daarmee kan vooral voor de eerste presidenten veel ingevuld worden, en het gebrek aan foto's en archiefmateriaal op film wordt gecompenseerd met fraaie schilderijen, tekeningen, en van Abraham Lincoln zelfs uit een aardig stripverhaal. Sommige dames mogen er enig innuendo aan toevoegen over het liefdesleven van de eerste presidenten.

Santa Claus

Onder het presidentschap van alle vijf is er ontzaglijk veel gebeurd maar al dat valt niet zo eenvoudig in drie kwartier samen te vatten, waardoor de documentaires vrij basaal zijn samengesteld. En ook vrij braaf.

Ze worden ingeluid en voorzien van een epiloog door een Santa Claus-achtige historicus met veel te witte tanden die de kijker toespreekt op een toon toespreekt van 'ja ja, beste jongetjes en meisjes'. Maar daar het geen al te diepgravende studies zijn van de vijf heren, past die knuffelige houding daar wel bij.