Door de eeuwen heen heeft Nederland al met vele vijanden te maken gekregen. Een daarvan is een constante gebleven: het water.

Op 6 dvd's wordt verteld en verbeeld hoe wij deze vijand vanaf 1953 voorgoed hebben bedwongen. Op 1 februari 1953 stuwde een combinatiestorm het water landinwaarts, en de toenmalige dijken bezweken op vele plaatsen langs de kustlijn. Resultaat: 1300 doden, talloze verdronken veestapels, tienduizenden ontheemden, puinhopen, vernieling, vele hectares vruchtbare bouwgrond bedolven onder zout zeezand. De ravage was enorm.

"De natie keek geschokt toe"

Op de eerste, buitengewoon indrukwekkende DVD van deze serie van 6 wordt het hele verhaal van de ramp in 1953 nogmaals verteld met behulp van authentieke Polygoon-beelden. (Met die voice-over die zo nadrukkelijk de werkwoorden nog compleet uitsprak met -en aanhet eind.) Het zijn tragische beelden die echter, geheel conform de tijdgeest, al snel plaatsmaken voor positivisme.

Want heel Nederland sprong op de bres voor de slachtoffers van de getroffen gebieden, en Europa ook. Treinen uit Italië met mannen en materieel, Franse hulpdiensten, Belgische werklui, voedselpakketten uit Noorwegen, Amerikaanse militairen met helikopters en vliegtuigen; Nederland was even het zorgenkindje dat direct kon rekenen op internationale steun en hulp. Tienduizenden Hollanders werden ondergebracht in opvangcentra, en - ach, zo lief - als de camera op hen wordt gericht zwaaien de mensen. En ze lachen!

Het zijn verbluffende beelden. Met bootjes, sloepjes en alles wat vaart worden slachtoffers weggehaald uit de getroffen gebieden door militairen en elke burger die hulp kan bieden. De gezichten van de evacués staan strak, de kaken stijf op elkaar geklemd, niemand huilt (Nederlanders waren zo taai) en de poes gaat ook mee in de boot. Het is zoals het is en we maken er wel wat van, was de instelling.

Voorwaarts

En dan. De wederopbouw (nadat de wederopbouw van WO2 nog maar nét achter de rug is). Het water is nauwelijks weg (en de doodskisten) of men ging al met man en macht aan de slag om het tij letterlijk te keren en verdere rampen te voorkomen.

Puin werd geruimd en waterbouwkundigen zoeken naar het gunstigste moment om nooddijken te construeren. Het lukt, en dan is er gejuich alom. Mooie beelden. De ramp is voorbij en Nederland richt direct de blik weer op de toekomst. Mannen en vrouwen wier huis nog overeind staat slaan aan het dweilen en bergen de gigantische rotzooi op, ook voor hun stoepje, en de ramen worden weer gelapt. Ja ja, eat that, minister van wijken en wonen.

Haanstra weer

Niet verwonderlijk dat de tweede DVD van Bert Haanstra is. 'n Goeie keuze. Haanstra is de chroniqueur van de Nederlandse espreit. Hij verwerkt de beelden van de Nederlandse strijd tegen het water, de ramp, maar ook hoe de Hollanders hun vertier én inkomsten van datzelfde water wisten te betrekken.

Delta

Strijd Tegen Het Water is een zeer complete dvd-reeks. Want de wereldwijd vermaarde Deltawerken zitten er natuurlijk aan te komen op de volgende schijven. En we krijgen daarvoor om te beginnen een kijkje in de Kamer van weleer, vol mannen, waarin de minister het plan voor de Deltawerken indient en om akkoord vraagt. Vanaf daar wordt er waterbouwkundige geschiedenis geschreven.

Wat een prachthistorie en wat is dit mooi geregistreerd met de camera, immer voorzien van die nasale Polygoon-stem die onlosmakelijk met onze geschiedenis (in beeld) verbonden lijkt. Als je ziet hoe de knappe koppen constructies en oplossingen bedenken om Nederland voorgoed te beschermen tegen de zee, is niet zo verwonderlijk dat Nederlandse waterbouwers nog altijd wereldwijd worden gevraagd om de lastigste zeeweringen te tackelen.

De Prinsen

Was wijlen Prins Bernhard al prominent aanwezig op de eerste DVD tijdens de 1953-ramp: zijn kleinzoon Willem Alexander komt op DVD 6 een halve eeuw later aan bod als ambassadeur van het watermanagement over Neêrlands toekomst en de zee in 'Nooit meer 1953'. Want er zijn nog altijd tere plekken in ons landschap, en enkele maanden geleden is een nieuw plan van aanpak gelanceerd voor de grote rivieren en de zwakke schakels langs de kustlijn van Ouddorp tot en met Noordwijk. De Strijd tegen het water is nog niet gestreden. Wat een mooi en interessant stuk vaderlandse geschiedenis wordt er met deze DVD-box geboden. 't Zou verplicht in elk integratietraject moeten worden opgenomen.