Dubbeldisk met speelfilm over soldaten die na Irak hun leven weer op poten proberen te zetten, plus extra disk met documentaires over het bewind van dictator Saddam Hussein.

De vier sterren zijn omdat deze speelfilm van Irwin Winkler weliswaar niet volmaakt is, maar wel degelijk het hart op de juiste plaats heeft zitten. Het verhaal beslaat de levens van vier soldaten. Legerarts Will (Samuel L. Jackson), Vanessa (Jessica Biel), Jamal (rapper 50 Cents) en Tommy (Brian Presley), die na een diensttijd in Irak met wisselend succes weer proberen te aarden in het dagelijks leven in Amerika.

Appeltaart

Zulks gaat uiteraard niet zonder slag of stoot. Deze soldaten hebben dingen gezien en meegemaakt die mijlenver verwijderd zijn van het appeltaartleven op het thuisfront. En al spant dat thuisfront zich in om de verwarring te begrijpen, het verschil tussen beleven en inleven is zo breed als de kloven in de Grand Canyon.

En nee, de verbeelding van deze kloof is geenszins perfect te noemen. In Born on the 4th of July, Coming Home of The Deer Hunter werden hogere ogen gegooid. Maar toch is er met Home for the Brave een zeer integere poging gedaan om de oorlog uit de headlines terug te brengen tot de Amerikaanse soldaten. In de huiveringwekkende scènes in Irak, waar Vanessa haar hand verliest, Tommy zijn levenslange kameraad en Will en Jamal hun evenwicht, zijn nuances te herkennen van de gespletenheid van de Irakezen zelf.

Het Beest

Die gespletenheid wordt ondersteund door de bijgevoegde documentaires, zoals een over Hussein. Dat kan als propaganda worden opgevat voor de Amerikanen in Irak, het verandert niets aan de zaak dat Saddam een gedegenereerd beest was dat volstrekt was geperverteerd door zijn alleenheerschappij. Zijn tirannie was geen acceptabele methode om de verdeeldheid in Irak, die al heel lang een vernietigende splijtzwam is, op te lossen.

De bommenmaker die Irak is ontvlucht beweert op de andere documentaire stellig dat Saddams intenties niet alleen het veroveren en domineren van zijn eigen regio was (getuige de invallen in Koeweit en Iran). Toen Bush Sr. In '92 verzaakte korte metten te maken met Saddam, was dat voor de man die al moorden pleegde vanaf zijn tiende niet bepaald een motivatie om zich gedeisd te houden - integendeel. Op een derde docu van 45 minuten, 'Schwarzkopf vs Saddam' staat de Amerikaanse 'Clash of Warriors' over de oorlog van Amerika tegen Irak en Operatie Dessert Storm.