Het is in Los Angeles alsof er een ongrijpbare Jason rondloopt die drakentanden blijft zaaien waar drugsdealers uit ontspruiten. In seizoen 4 blijft het prijsschieten voor Vic Mackey en zijn team.

Het vierde seizoen van het snoeiharde The Shield is onverminderd spannend; The Shield blijft een van de beste politieseries op de buis. Rauw, realistisch, en uitgekiende set-ups waardoor de hoofdpersonages allerlei richtingen (de verkeerde incluis) opgestuurd worden.

IJzeren Rawling

Extra krachtcentrale voor het vierde seizoen is de introductie van een uit ijs gehouwen Glenn Close als nieuwe captain Monica Rawling op Vics bureau in Farmington. Als Rawling zegt dat ze de gangs, drugsdeals, misdaad en harde jongens aan gaat pakken, meent ze dat ook. Misdadigers zijn niet meer onschuldig until proven guilty, maar worden ingerekend en krijgen de duimschroeven aangedraaid.

Rawling ziet er zelfs geen been in de kerk binnen te vallen als ze een tip krijgt dat er heroïne ligt verstopt. Waarom het huis van God respecteren als misdadigers dat niet doen? Zie daar maar eens een speld tussen te krijgen. En ze heeft nog een plan dat ze ten volle implementeert: de Pluk Ze Kaal-acties. Dopedealers zien hun vette bolides, protserige huizen en uitpuilende juwelenkisten verbeurd verklaard: de opbrengst gaat naar het bureau zelf en naar Farmington om mensen die zich verre van misdaad houden, tegemoet te komen.

Cop vs crime

Een andere hoofdlijn in seizoen 4 is de frictie tussen Antwon en Vic/Rawling. Antwon heeft dertien jaar gezeten en is nu op het rechte pad. Vic noch Rawling gelooft er geen moer van en blijven hem op de huid zitten. Antwon snikt 'blanke overheersing' en gooit meer van zulke troeven op tafel, maar Vic is na jaren ervaring in de zwarte puinhoopwijk Farmington niet makkelijk van de wijs te brengen. Rawling is zo mogelijk nog fanatieker: als een Captain Achab jaagt de ze op die dikke walvis als een Moby Dick.

Scheve schaatsen

Wat altijd voor spannende momenten (en fricties) zorgt, is de moreel van de rechercheurs zelf. Welke gaan nat en slaan voor flinke pakketten dollars onder tafel de handen ineen met de criminelen, of welke blijven clean. Betere betalingen voor de rechercheurs om deze praktijken tegen te gaan, zou een van de voordelen van de Pluk Ze Kaal moeten wezen. Eerlijk gezegd: de agenten stellen dagelijks hun leven in de waagschaal, en de betaling is nauwelijks genoeg voor een krap flatje en derdehands schoolboeken voor hun kids. En dan moeten ze ook nog misdadigers oppakken die zwemmen in het geld. De dunne grens tussen het betamelijke en onbetamelijke is een handelsmerk van The Shield, en ook in seizoen 4 vormen deze praktijken weer een krachtige constante.

Streetlingo

Een pluim ook voor de vertalers die het straatlingo van L.A. - wat met de week schijnt te veranderen - prima hebben omgezet. Evenals de grappen, want vooral cynisch Vic excelleert met scherpe oneliners en puntige teksten die ten enenmale onderstrepen dat er kwaliteitsmensen aan deze serie werken. Dit vierde seizoen vibreert van de spanning, de plotlijnen, geloofwaardige situaties en nagelbijtende confrontaties tussen politie en misdadigers. Supermisdaadserie.