De Europese Commissie vermoedt dat autofabrikanten de CO2-uitstoot van nieuwe modellen omhoog manipuleren, om uitstooteisen zo gemakkelijker te halen.

Dat blijkt uit een uitgelekte brief die in handen is van NRC. EU-commissarissen Miguel Canete en Elzbieta Bienkowska waarschuwen de huidige EU-voorzitter Oostenrijk daarin voor de nieuwe sjoemeltruc.

Hun vermoedens komen voort uit meldingen van lidstaten en studies van het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie.

Fabrikanten zouden bij de nulmeting een hogere uitstoot opgeven, door onder meer brandstofverslindende kunstgrepen toe te passen bij tests. Vervolgens hoeven de automakers minder uitstoot in te perken.

Nieuwe test

De overgang naar een nieuwe uitstoottest faciliteert de autofabrikanten in hun misleiding. Onder druk van de bedrijven zijn de berekeningen ingewikkeld en gevoelig voor manipulatie. Zo mag de uitstoot van CO2 bijvoorbeeld door hen zelf opgegeven worden.

Uit de eerste onderzoeken naar deze rapportage blijkt nu dat automakers daarbij gemiddeld 4,5 procent meer dan de werkelijke uitstoot opgeven, met uitschieters naar 13 procent. Zo worden de CO2-eisen in feite afgezwakt, aldus de commissarissen. Er worden geen automerken bij naam genoemd in de memo.

"Als we dit nu niet goed aanpakken, lopen we het risico op een schandaal dat vergelijkbaar is met dieselgate", stelt Europarlementariër Miriam Dalli uit Malta, die onderdeel uitmaakte van de commissie die het dieselschandaal onderzocht en aan wie de brief mede gericht is.

Bestraffen

''De enige manier waarop hun trucs kunnen werken is als alle automakers samenwerken", zegt William Todts van milieulobbyclub Transport & Environment. Volgens hem doen zij slechts minimale inspanningen voor het klimaat omdat ze diesels willen blijven verkopen en de omslag naar elektrische auto’s willen vertragen.

Todts roept Brussel op ''valsspelerij en samenspanning" zwaar te bestraffen.

Ook Milieudefensie is ontstemd. ''Dieselgate was geen uitzondering: telkens weer blijkt dat sjoemelen diep in het DNA van de fossiele auto-industrie zit. Dat gaat ten koste van onze gezondheid en het klimaat, toch zijn de maatregelen die genomen worden uiterst slap. Onbegrijpelijk en ontzettend schadelijk."