De Raad van State (RvS) heeft groen licht gegeven voor de bouw van een groot windpark in het IJsselmeer voor de Friese kust. Bezwaren van onder meer watersportverenigingen tegen de plannen zijn ongegrond verklaard.

Volgens de hoogste bestuursrechter blijkt uit onderzoeken dat er geen relevante effecten zullen zijn op het lokale toerisme en de werkgelegenheid.

"De windturbines staan zo ver van elkaar dat de recreatievaart er veilig tussendoor kan varen", aldus de Raad van State. "Zeil- en motorvaartuigen gebruiken de locatie van het windpark maar beperkt, omdat de belangrijkste vaarroutes over het IJsselmeer het windpark niet doorkruisen."

Verder blijkt dat de invloed van de windmolens op de windcondities voor de kust van Makkum ook beperkt zal zijn.

Het windpark omvat 89 windturbines die ter hoogte van Breezanddijk op zo'n 6,5 kilometer van de Friese kust worden gebouwd. Het project met de naam Windpark Fryslân is een van de belangrijkste Nederlandse plannen om de doelstelling voor wind op land te halen.